Poprzednia

ⓘ Ngoc Thanh Nguyen
                                     

ⓘ Ngoc Thanh Nguyen

Ngoc Thanh Nguyen – profesor nauk technicznych, inżynier, nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej, specjalności naukowe: bazy danych, systemy informatyczne, sztuczna inteligencja, teoria wyszukiwania informacji.

                                     

1. Życiorys

W 1986 ukończył na Politechnice Wrocławskiej studia na kierunku technologia przetwarzania danych. W Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy pt. Metody wyboru reprezentacji zbioru obiektów uzyskał w 1989 stopień naukowy doktora nauk matematycznych w specjalności informatyka. Na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Metody wyboru consensusu i ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w systemach rozproszonych otrzymał w 2002 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka specjalności: systemy informatyczne, systemy wspomagania decyzji. W 2009 prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.

Został profesorem zwyczajnym na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Systemów Informatycznych i kierownikiem tej katedry. Był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Instytut Informatyki. Został członkiem Komitetu Informatyki PAN oraz członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Działalności Wspomagającej Współpracę Naukową z Zagranicą w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

W 2019 wybrano go na członka Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.