Poprzednia

ⓘ Marian Nowak (duchowny)
                                     

ⓘ Marian Nowak (duchowny)

Marian Walerian Nowak – polski duchowny katolicki, teolog i pedagog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                     

1. Życiorys

W 1980 ukończył studia teologiczne na KUL na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem Czesława S. Bartnika pt. "Religijny sens dziejów według Hugona Kołłątaja". W tym samym roku uzyskał święcenia kapłańskie. W 1988 ukończył studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie "Salesianum" w Rzymie. Uzyskał tam stopień doktora nauk pedagogicznych na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Po powrocie do Polski rozpoczął wykłady z pedagogiki na Wydziale Teologii i Wydziale Nauk Społecznych KUL. Od 1991 pracownik KUL. W latach 1977-2002 był wychowawcą, prorektorem i rektorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. W 1999 na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Podstawy pedagogiki otwartej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogika - pedagogika ogólna. Prezydent RP nadał mu w 2013 tytuł profesora nauk społecznych.

1 października 2016 został profesorem zwyczajnym KUL.

Na KUL pełnił m.in. następujące funkcje: dyrektor Instytutu Pedagogiki 2000-2008 i od 2012, kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej KUL od 2000, prodziekana WNS KUL ds. studenckich 2008-2012.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.