Poprzednia

ⓘ Krzysztof Baran (prawnik)
                                     

ⓘ Krzysztof Baran (prawnik)

Krzysztof Wojciech Baran – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w zakresie prawa pracy.

                                     

1. Życiorys

Uzyskał stopień naukowy doktora. W 1997 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Jagiellońskiego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Sądowy wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W 2003 prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.

Został profesorem zwyczajnym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ i kierownikiem tej katedry. Był profesorem Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach oraz profesorem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

Partner tzw. name partner w kancelarii prawnej Baran, Książek, Bigaj.

Autor lub współautor ponad dwustu publikacji naukowych. Redaktor naczelny czasopisma Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.