Poprzednia

ⓘ Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu
                                     

ⓘ Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu – encyklopedyczny słownik poświęcony geografii historycznej terytorium obecnego oraz historycznego województwa poznańskiego publikowany w latach 1982-2016.

                                     

1. Historia

"Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu" ukazał się w ramach serii wydawniczej ogólnopolskiego projektu "Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu". Decyzję o opracowaniu i publikacji tego wydawnictwa podjął Instytut Historii PAN powołując do życia w 1958 Pracownię Słownika Historyczno-Geograficznego, której zadaniem miało być opracowanie serii słowników regionalnych poświęconych geografii historycznej Polski średniowiecznej.

W 1958 kierownikiem Pracowni był prof. dr Karol Buczek, a od 1975 kierował nią prof. dr Jerzy Wiśniewski. Nad wydawnictwem pracował zespół redakcyjny złożony z kilkunastu osób. Byli to: Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaska, Jerzy Luciński, Tomasz Jurek, Antoni Gąsiorowski, Izabela Skierska, Grażyna Rutkowska, Paweł Dembiński, Tomasz Gidaszewski. Oprócz historyków pracę konsultowali również archeolodzy: Alina Łosińska, Zofia Kurnatowska i inni.

                                     

2. Wydania

Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego wydawany jest w zeszytach składających się na tomy. Publikacja nie jest zakończona i w dalszym ciągu wydawane są nowe tomy. Dotychczas opublikowane tomy oraz zeszyty:

 • zesz. 2, CA-Dębowa Łęka, Ossolineum, Wrocław 1982;
 • zesz. 4, Gorzyce - Hyze, Ossolineum, Wrocław 1987
 • zesz. 3, Dębowa Łęka - Gorzyca, Ossolineum, Wrocław 1986;
 • cz. I, A-H, opr. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaska, Jerzy Luciński,
 • zesz. 1, A-B, Ossolineum, Wrocław 1982;
 • zesz. 4, Kuczyna - Lwówek, opr. K. Górska-Gołaska, T. Jurek, J. Luciński, G. Rutkowska, pod red. Antoniego Gąsiorowskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk PTPN, Poznań 1992
 • cz. II, I-Ł,
 • zesz. 1, Ihylowiecz - Kęszyca, opr. S. Chmielewski, K. Górska-Gołaska, Tomasz Jurek, J. Luciński, Ossolineum, Wrocław 1988;
 • zesz. 3, Koszkowo - Kuczyna, opr. K. Górska-Gołaska, T. Jurek, J. Luciński, Grażyna Rutkowska, Ossolineum, Wrocław 1991;
 • zesz. 2, Kęszyca – Koszino, opr. S. Chmielewski, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, J. Luciński, Ossolineum, Wrocław 1991;
 • zesz. 2, Myszkowo – Oporowo, opr. K. Górska-Gołaska, T. Jurek, J. Luciński, G. Rutkowska, I. Skierska, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 1995;
 • cz. III, L-Q
 • zesz. 3, Oporowo - Pniewo, opr. K. Górska-Gołaska, T. Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 1997;
 • zesz. 1, Ł - Myszkowo, opr. K. Górska-Gołaska, T. Jurek, J. Luciński, G. Rutkowska, Izabela Skierska, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 1993;
 • zesz. 4, Pniewy - Q, opr. Paweł Dembiński, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 1999
 • zesz. 2, Sabel - Sikorzyn, opr. P. Dembiński, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, współpraca archeologiczna A. Łosińska, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2003;
 • zesz. 4, Squartnycze - Szytowyeczsko, opr. P. Dembiński, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, współpraca archeologiczna A. Łosińska, pod red. T. Jurka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2008
 • zesz. 3, Silino - Spzarszki, opr. P. Dembiński, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, współpraca archeologiczna A. Łosińska, pod red. T. Jurka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2005;
 • cz. IV, R-S
 • zesz. 1, R, opr. P. Dembiński, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, współpraca archeologiczna Alina Łosińska, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2001;
 • zesz. 1, Ś, opr. P. Dembiński, Tomasz Gidaszewski, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, współpraca archeologiczna Zofia Kurnatowska, pod red. T. Jurka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2011;
 • zesz. 2, Tabliny - Unięcie, opr. P. Dembiński, T. Gidaszewski, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, G. Rutkowska, I. Skierska, pod red. T. Jurka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014;
 • zesz. 3, Unino - Wilkowo Teuthonicum, opr. P. Dembiński, T. Gidaszewski, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, Adam Kozak, G. Rutkowska, pod red. T. Jurka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2016
 • cz. V, Ś-W