Poprzednia

ⓘ Podstawa programowa
                                     

ⓘ Podstawa programowa

Podstawa programowa – w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Podstawę programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz.U. z 2017 r. poz. 356 w załącznikach dla:

 • wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • szkoły podstawowej,
 • szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • szkoły policealnej.
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

Podstawę programową dla szkół średnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz.U. z 2018 r. poz. 467 w załacznikach dla:

 • branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum,
 • branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza minister odpowiedzialny za oświatę i wychowanie.

                                     
 • nauczanie indywidualne w domach. We wszystkich szkołach realizowana jest podstawa programowa szkół ogólnodostępnych. Uczniowie pracują w niewielkich, 6 10 osobowych
 • Optimization With Enhanced RISC. Architektura POWER została użyta jako podstawa i pozostaje z nią w znacznym stopniu zgodna do stworzenia architektury
 • stanowić kontynuację oferty programowej nadawanego wcześniej na podstawie koncesji naziemnej Polsatu Sport News. Oferta programowa obowiązująca we wszystkich
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz.U. z 2012 r. poz. 184
 • działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. Uwzględnia całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Szkolny zestaw programów nauczania
 • internetowej MSZ RP Rada Programowa Forum Polsko - Czeskiego Informacja o Forum Czesko - Polskim na stronie internetowej MSZ RCz Rada Programowa Forum Czesko - Polskiego
 • 2000 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja. W swojej pracy badawczej zajmuje się

Użytkownicy również szukali:

podstawa programowa 2019/2020, podstawa programowa liceum,

...
...
...