Poprzednia

ⓘ Logforum
                                     

ⓘ Logforum

LogForum – elektroniczne czasopismo naukowe, stanowiące forum wymiany osiągnięć naukowych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania i organizacji oraz logistyki. Pismo to założone przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu ukazuje się od 15 kwietnia 2005 cztery razy do roku. Czasopismo wydawane jest również w formie papierowej i przekazywane do bibliotek, jednostek badawczych i szkół wyższych.

Każdy zeszyt naukowy składa się z od pięciu do siedmiu kilku-kilkunastostronicowych artykułów napisanych w języku polskim lub angielskim, które są uprzednio recenzowane przez radę naukową. W skład rady wchodzi 11 naukowców z uczelni polskich i zagranicznych. Przewodniczącym rady jest Andrzej Korzeniowski.