Poprzednia

ⓘ Kournas (jezioro)
Kournas (jezioro)
                                     

ⓘ Kournas (jezioro)

Kournas – jedyne naturalne słodkowodne jezioro w zachodniej części Krety, w pobliżu północnego wybrzeża tej wyspy. Jezioro Kournas jest obszarem włączonym do programu ochrony przyrody Natura 2000.

Jezioro leży na wysokości ok. 20 m n.p.m., jego długość maksymalna to 1087 m, szerokość maksymalna 880 m, obwód jeziora wynosi około 3.5 km, maksymalna głębokość sięga 21.5 m, natomiast powierzchnia 0.579 km 2. Na południowym-zachodzie jeziora znajduje się rezerwat przyrody.

Z ryb w wodach jeziora występuje węgorz europejski Anguilla anguilla, ateryna Boyera Atherina boyeri i ślizg słodkowodny Salaria fluviatilis. Zaobserwowano również karasia chińskiego Carassius auratus, którego obecność przypisywana jest działaniu człowieka, innym obcym gatunkiem jest gambuzja pospolita Gambusia affinis, introdukowana w celu zwalczania komarów.

Żyją tu gatunki gadów, takie jak jaszczurka trójpręga Lacerta trilineata i wąż koci Telescopus fallax. Z ptaków spotkać można gatunki: podgorzałka zwyczajna Aythya nyroca, czapla purpurowa Ardea purpurea, czapla biała Ardea alba, hełmiatka zwyczajna Netta rufina, ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus i kormoran zwyczajny Phalacrocorax carbo.

Na terenie wokół jeziora występuje makia z roślinami takimi jak dąb skalny Quercus coccifera, szarańczyn strąkowy Ceratonia siliqua, mirt zwyczajny Myrtus communis oraz oliwka europejska Olea europaea.