Poprzednia

ⓘ Chruściki Polski
Chruściki Polski
                                     

ⓘ Chruściki Polski

Chruściki Polski – liczba gatunków chruścików występujących w Polsce nie jest łatwa do określenia.

Potwierdzono występowanie blisko 280 gatunków w tym wliczając podgatunki, lecz szacunkowo może występować ich około 300. Kłopoty z precyzyjnym określeniem wynikają z kilku powodów.

W ostatnich latach dzięki intensywniejszym badaniom w różnych regionach Polski wykazano obecność kilku nowych dla Polski gatunków. Niektóre starsze informacje są wątpliwe, to znaczy są uzasadnione wątpliwości, czy chruściki te zostały prawidłowo oznaczone do gatunku. Są to stare dane, materiały się nie zachowały, więc nie ma możliwości powtórnego przejrzenia i zweryfikowania oznaczeń.

Niektóre gatunki mogły w Polsce wyginąć, mimo że kilkadziesiąt lat wcześniej występowały. Z drugiej zaś strony w faunie Polski mogą pojawiać się zupełnie nowe gatunki, na skutek naturalnej, polodowcowej dyspersji jak i pojawiania się gatunków synantropijnych oraz obcych. W związku z powyższym liczba gatunków wykazanych z Polski może ulegać zmianie, w konsekwencji prowadzonych badań naukowych.

Niniejszą listę gatunków najbardziej aktualną przygotowano w oparciu o wykaz gatunków Szczęsnego z 1992 roku, z uzupełnieniem nowych publikacji i danych jeszcze niepublikowanych w przygotowaniu do druku.

Niżej podano pełne nazwy systematyczne rzędu, rodzin, rodzajów, gatunków z nazwiskiem osoby opisującej oraz rokiem publikacji.

Rząd: Trichoptera Kirby, 1813 – chruściki

                                     

1. Rhyacophilidae

 • Rhyacophila aquitanica McLachlan, 1879
 • Rhyacophila evoluta McLachlan, 1879
 • Rhyacophila glareosa McLachaln, 1867
 • Rhyacophila dorsalis Curtis, 1834
 • Rhyacophila Pictet, 1834
 • Rhyacophila laevis Pictec, 1834
 • Rhyacophila laevis slovenica Sykora, 1963
 • Rhyacophila aurata Brauer, 1857 oznaczenie niepewne, gatunek może w Polsce występować
 • Rhyacophila fasciata Hagen, 1859
 • Rhyacophila nubila Zetterstedt, 1840
 • Rhyacophila philopotamoides McLachlan, 1879
 • Rhyacophila obliterata McLachlan, 1865
 • Rhyacophila philopotamoides orientis Schmid, 1970
 • Rhyacophila mocsaryi Klapalek, 1898
 • Rhyacophila polonica McLachlan, 1879
 • Rhyacophila pubescens Pictet, 1934
 • Rhyacophila tristis Pictet, 1834
 • Rhyacophila vulgaris Pictet, 1834
 • Rhyacophila torrentium Pictet, 1834
 • Rhyacophila praemosa McLachlan, 1879
                                     

2. Glossosomatidae

 • Glossosoma boltoni Curtis, 1834
 • Glossosoma intermedium Klapalek, 1892
 • Glossosoma Curtis, 1834
 • Glossosoma conformis Neboiss, 1963
 • Agapetus Curtis, 1834
 • Agapetus laniger Pictet, 1834
 • Agapetus fuscipes Curtis, 1834
 • Agapetus insons McLachlan, 1879 oznaczenia wątpliwe
 • Agapetus ochripes Curtis, 1834
 • Agapetus delicatulus McLachlan, 1884
 • Synagapetus McLachlan, 1879
 • Synagapetus iridipennis McLachlan, 1879
 • Synagapetus armatus McLachlan, 1879
                                     

3. Hydroptilidae

 • Ptilocolepus granulatus Pictet, 1834
 • Ptilocolepus Kolenati, 1848
 • Stactobia fuscicornis Schneider, 1845 oznaczenia wątpliwe
 • Stactobia McLachlan, 1880
 • Hydroptila pulchricornis Pictet, 1834
 • Hydroptila simulans Mosely, 1920
 • Hydroptila tineoides Dalman, 1819
 • Hydroptila cornuta Mosely, 1922
 • Hydroptila Dalman, 1819
 • Hydroptila occulta Eaton, 1873
 • Hydroptila forcipata Eaton, 1873
 • Hydroptila lotensis Mosely, 1930
 • Hydroptila martini Marshall, 1977
 • Hydroptila sparsa Curtis, 1834
 • Hydroptila dampfi Ulmer, 1929
 • Hydroptila angulata Mosely, 1922
 • Hydroptila vectis Curtis, 1934
 • Ithytrichia lamellaris Eaton, 1873
 • Ithytrichia Eaton, 1873
 • Orthotrichia Eaton, 1873
 • Orthotrichia tragetti Mosely, 1950
 • Orthotrichia costalis Curtis, 1834
 • Orthotrichia angustella McLachlan, 1865
 • Allotrichia McLachaln, 1880
 • Allotrichia pallicornis Eaton, 1873
 • Agraylea Curtis, 1834
 • Agraylea multipunctata Curtis, 1834
 • Agraylea sexmaculata Curtis, 1834
 • Tricholeiochiton fagesii Guinard, 1879
 • Tricholeiochiton Kloet & Hincks, 1944
 • Oxyethira distinctella McLachlan, 1880
 • Oxyethira tristella Klapalek, 1895
 • Oxyethira flavicornis Pictet, 1834
 • Oxyethira frici Klapalek, 1891
 • Oxyethira Eaton, 1873


                                     

4. Philopotamidae

 • Wormaldia McLachlan, 1865
 • Wormaldia occipitalis Pictet, 1834
 • Wormaldia copiosa McLachlan, 1868
 • Wormaldia pulla McLachlan, 1878
 • Wormaldia triangulifera McLachlan, 1878 oznaczenia wątpliwe
 • Wormaldia subnigra McLachlan, 1865 oznaczenia wątpliwe
 • Philopotamus Stephens, 1829
 • Philopotamus montanus Donovan, 1813
 • Philopotamus ludificatus McLachlan, 1878
 • Philopotamus variegatus Scopoli, 1763
 • Chimarra marginata Linnaeus, 1767
 • Chimarra Stephens, 1829
                                     

5. Polycentropodidae

 • Holocentropus insignis Martynov, 1924
 • Holocentropus McLachlan, 1878
 • Holocentropus dubius Rambur, 1842
 • Holocentropus picicornis Stephens, 1836
 • Holocentropus stagnalis Albarda, 1874
 • Cyrnus Stephens, 1836
 • Cyrnus crenaticornis Kolenati, 1859
 • Cyrnus insolutus McLachlan, 1878
 • Cyrnus flavidus McLachlan, 1864
 • Cyrnus trimaculatus Curtis, 1834
 • Polycentropus flavomaculatus Pictet, 1834
 • Polycentropus irroratus Curtis, 1835
 • Polycentropus Curtis, 1835
 • Polycentropus schmidi Novak & Botosaneanu, 1965
 • Neureclipsis bimaculata Linnaeus, 1761
 • Neureclipsis McLachlan, 1864
 • Plectrocnemia geniculata McLachlan, 1871
 • Plectrocnemia conjuncta Martynov, 1914
 • Plectrocnemia Stephens, 1836
 • Plectrocnemia conspersa Curtis, 1834
 • Plectrocnemia brevis McLachlan, 1871
                                     

6. Psychomyiidae

 • Lype owad McLachlan, 1878
 • Lype reducta Hagen, 1868
 • Lype phaeopa Stephens, 1836
 • Psychomyia Latreille, 1829
 • Psychomyia pusilla Fabricius, 1781
 • Tinodes pallidulus McLachlan, 1878 oznaczenia wątpliwe
 • Tinodes maclachlani Kimmins, 1966
 • Tinodes Leach, 1815
 • Tinodes assimilis McLachlan, 1878 oznaczenia wątpliwe
 • Tinodes kimminsi Sykora, 1962
 • Tinodes waeneri Linnaeus, 1758
 • Tinodes rostocki McLachlan, 1878
                                     

7. Hydropsychidae

 • Diplectrona Westwood, 1840
 • Diplectrona felix McLachlan, 1878
 • Cheumatopsyche lepida Pictet, 1834
 • Cheumatopsyche Wallengren, 1891
 • Hydropsyche bulgaromanorum Malicky, 1977
 • Hydropsyche contubernalis masovica Malicky, 1977
 • Hydropsyche Pictet, 1834
 • Hydropsyche angustipennis Curtis, 1834
 • Hydropsyche botosaneanui Marinkovic Gospodnetić, 1966
 • Hydropsyche bulbifera McLachlan, 1878
 • Hydropsyche contubernalis McLachlan, 1865
 • Hydropsyche tabacarui Botosaneanu, 1960
 • Hydropsyche guttata Pictet, 1834 oznaczenia wątpliwe
 • Hydropsyche incognita Pitsch, 1993 new
 • Hydropsyche instabilis Curtis, 1834
 • Hydropsyche fulvipes Curtis, 1834
 • Hydropsyche exocellata Dufour, 1841
 • Hydropsyche siltalai Doehler, 1963
 • Hydropsyche ornatula McLachlan, 1878
 • Hydropsyche modesta Navas, 1925
 • Hydropsyche pellucidula Curtis, 1834
 • Hydropsyche saxonica McLachlan, 1884


                                     

8. Phryganeidae

 • Agrypnia varia Fabricius, 1793
 • Agrypnia picta Kolenati, 1848
 • Agrypnia Curtis, 1835
 • Agrypnia pagetana Curtis, 1835
 • Agrypnia obsoleta Hagen, 1858
 • Hagenella clathrata Kolenati, 1848
 • Hagenella Martynow, 1924
 • Semblis Fabricius, 1775
 • Semblis phalaenoides Linnaeus, 1767
 • Oligostomis Kolenati, 1848
 • Oligostomis reticulata Linnaeus, 1767
 • Oligotricha lapponica Hagen, 1864
 • Oligotricha striata Linnaeus, 1758
 • Oligotricha Rambur, 1842
 • Trichostegia Kolenati, 1848
 • Trichostegia minor Curtis, 1834
 • Phryganea bipunctata Retzius, 1783
 • Phryganea grandis Linnaeus, 1761
 • Phryganea Linnaeus, 1761
                                     

9. Brachycentridae

 • Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834
 • Brachycentrus Curtis, 1834
 • Brachycentrus montanus Klapalek, 1892
 • Brachycentrus maculatus Fourcroy, 1785, starszy synonim: Oligoplectrum maculatum Fourcroy, 1785
 • Micrasema longulum McLachlan, 1876
 • Micrasema McLachlan, 1876
 • Micrasema minimum McLachlan, 1876
 • Micrasema setiferum Pictet, 1834
                                     

10. Goeridae

 • Goera pilosa Fabricius, 1775
 • Goera Leach, 1815
 • Lithax obscurus Hagen, 1859
 • Lithax niger Hagen, 1859
 • Lithax McLachlan, 1876
 • Silo duplex Hagen, 1859
 • Silo piceus Brauer, 1857
 • Silo owad Curtis, 1833
 • Silo nigricornis Pictet, 1834
 • Silo pallipes Fabricius, 1781
                                     

11. Lepidostomatidae

 • Lepidostoma Rambur, 1842
 • Lepidostoma hirtum Fabricius, 1781
 • Lasiocephala basalis Kolenati, 1848
 • Lasiocephala Costa, 1857
 • Crunoecia McLachlan, 1876
 • Crunoecia irrorata Curtis, 1834
                                     

12. Apataniidae

 • Apatania wallengreni McLachlan, 1871 oznaczenia wątpliwe
 • Apatania auricula Forsslund, 1930
 • Apatania szczesnyorum Olah, 2006
 • Apatania fimbriata Pictet, 1834
 • Apatania muliebris McLachlan, 1866
 • Apatania Kolenati, 1848
 • Apatania carpathica Schmid, 1954
                                     

13. Limnephilidae

 • Ironoquia dubia Stephens, 1837
 • Ironoquia Banks, 1916
 • Anomalopteryx Stein, 1874
 • Anomalopteryx chauviniana Stein, 1874
 • Ecclisopteryx madida McLachlan, 1867
 • Ecclisopteryx Kolenati, 1848
 • Ecclisopteryx guttulata Pictet, 1834
 • Ecclisopteryx dalecarlica Kolenati, 1848
 • Metanoea flavipennis Pictet, 1834 oznaczenia wątpliwe
 • Metanoea McLachlan, 1880
 • Drusus monticola McLachlan, 1876
 • Drusus annulatus Stephens, 1837
 • Drusus trifidus McLachlan, 1868
 • Drusus Stephens, 1837
 • Drusus discolor Rambur, 1842
 • Drusus carpathicus Dziędzielewicz, 1911
 • Drusus biguttatus Pictet, 1834
 • Drusus brunneus Klapalek, 1890
 • Anabolia brevipennis Curtis, 1834
 • Anabolia Stephens, 1837
 • Anabolia furcata Brauer, 1857
 • Anabolia nervosa Curtis, 1834
 • Anabolia laevis Zetterstedt, 1840
 • Grammotaulius nitidus Mueller, 1764
 • Grammotaulius signatipennis McLachlan, 1876 oznaczenia wątpliwe
 • Grammotaulius Kolenati, 1848
 • Grammotaulius nigropunctatus Retzius, 1783
 • Glyphotaelius Stephens, 1837
 • Glyphotaelius pellucidus Retzius, 1783
 • Nemotaulius Banks, 1906
 • Nemotaulius punctatolineatus Retzius, 1783
 • Lenarchus Martynov, 1914
 • Lenarchus bicornis McLachlan, 1880
 • Rhadicoleptus alpestris sylvanocarpaticus Botosaneanu & Riedel, 1965
 • Rhadicoleptus Wallengren, 1891
 • Rhadicoleptus alpestris Kolenati, 1848
 • Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842
 • Limnephilus borealis Zetterstedt, 1840
 • Limnephilus incisus Curtis, 1834
 • Limnephilus centralis Curtis, 1834
 • Limnephilus stigma Curtis, 1834
 • Limnephilus extricatus McLachlan, 1865
 • Limnephilus binotatus Curtis, 1834
 • Limnephilus sericeus Say, 1824
 • Limnephilus affinis Curtis, 1834
 • Limnephilus nigriceps Zetterstedt, 1840
 • Limnephilus auricula Curtis, 1834
 • Limnephilus subcentralis Brauer, 1857
 • Limnephilus griseus Linnaeus, 1758
 • Limnephilus dispar McLachlan, 1875
 • Limnephilus hirsutus Pictet, 1834
 • Limnephilus marmoratus Curtis, 1834
 • Limnephilus germanus McLachlan, 1875)
 • Limnephilus coenosus Curtis, 1834
 • Limnephilus decipiens Kolenati, 1848
 • Limnephilus externus Hagen, 1861
 • Limnephilus rhombicus Linnaeus, 1758
 • Limnephilus Leach, 1815
 • Limnephilus lunatus Curtis, 1834
 • Limnephilus flavicornis Fabricius, 1787
 • Limnephilus elegans Curtis, 1834
 • Limnephilus fuscinervis Zetterstedt, 1840
 • Limnephilus vittatus Fabricius, 1798
 • Limnephilus luridus Curtis, 1834
 • Limnephilus ignavus McLachlan, 1865
 • Limnephilus politus McLachlan, 1865
 • Limnephilus flavospinosus
 • Limnephilus sparsus Curtis, 1834
 • Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834
 • Annitella thuringica Ulmeri, 1909
 • Annitella Klapalek, 1907
 • Annitella chomiacensis Dziędzielewicz, 1908
 • Annitella obscurata McLachlan, 1876
 • Chaetopterygopsis Stein, 1874
 • Chaetopterygopsis maclachlani Stein, 1874
 • Psilopteryx psorosa Kolenati, 1860
 • Psilopteryx psorosa bohemosaxonica Mey & Botsaneanu, 1985
 • Psilopteryx Stein, 1874
 • Pseudopsilopteryx zimmeri McLachlan, 1876
 • Pseudopsilopteryx Schmid, 1852
 • Chaetopteryx sahlbergi McLachlan, 1976
 • Chaetopteryx villosa Fabricius, 1798
 • Chaetopteryx polonica Dziędzielewicz, 1889
 • Chaetopteryx major McLachlan, 1876
 • Chaetopteryx Stephens, 1837
 • Chaetopteryx fusca Brauer, 1857
 • Chaetopteryx subradiata Klapalek, 1907
 • Chaetopteryx bosniaca Marinkovic, 1955
 • Mesophylax impuctatus McLachlan, 1884
 • Mesophylax McLachlan, 1882
 • Micropterna testacea Gmelin, 1788
 • Micropterna Stein, 1874
 • Micropterna sequax McLachlan, 1875
 • Micropterna nycterobia McLachlan, 1875
 • Micropterna lateralis Stephens, 1837
 • Stenophylax permistus McLachlan, 1895
 • Stenophylax vibex new
 • Stenophylax Kolenatis, 1848
 • Melampophylax Schmid, 1955
 • Melampophylax nepos McLachlan, 1880
 • Melampophylax polonica Malicky, 1990
 • Potamophylax carpathicus Dziędzielewicz, 1912
 • Potamophylax Wallengren, 1891
 • Potamophylax cingulatus depilis Szczęsny, 1994 Karpaty
 • Potamophylax cingulatus Stephens, 1837
 • Potamophylax latipennis Curtis, 1834
 • Potamophylax nigricornis Pictet, 1834
 • Potamophylax luctuosus Piller, 1783
 • Potamophylax rotundipennis Brauer, 1857
 • Halesus digitatus Schrank, 1781
 • Halesus Stephens, 1837
 • Halesus radiatus Curtis, 1834
 • Halesus rubricollis Pictet, 1834
 • Halesus tesselatus Rambur, 1842
 • Allogamus Schmid, 1955
 • Allogamus starmachi Szczęsny, 1965
 • Allogamus uncatus Brauer, 1857
 • Allogamus auricollis Pictet, 1834
 • Isogamus Schmid, 1955
 • Isogamus aequalis Klapalek, 1907
 • Parachiona picicornis Pictet, 1834
 • Parachiona Thomson, 1891
 • Enoicyla Rambur, 1842
 • Enoicyla pusilla Burmeister, 1839
 • Acrophylax vernalis Dziędzielewicz, 1912
 • Acrophylax Brauer, 1867
 • Acrophylax zerberus Brauer, 1867
 • Hydatophylax infumatus McLachlan, 1865
 • Hydatophylax Wallengren, 1891
 • Chilostigma McLachlan, 1876
 • Chilostigma sieboldi McLachlan, 1876


                                     

14. Sericostomatidae

 • Oecismus monedula Hagen, 1859
 • Oecismus McLachlan, 1876
 • Sericostoma Latreille, 1825
 • Sericostoma personatum Spence, 1826 syn. = S. pedemontanum McL
 • Sericostoma flavicorne Schneider, 1845
 • Notidobia Stephens, 1836
 • Notidobia ciliaris Linnaeus, 1761
                                     

15. Molannidae

 • Molanna angustata Curtis, 1834
 • Molanna Curtis, 1834
 • Molanna albicans Zetterstedt, 1840
 • Molannodes McLachlan, 1866
 • Molannodes tinctus Zetterstedt, 1840
                                     

16. Beraeidae

 • Beraea Stephens, 1836
 • Beraea pullata Curtis, 1834
 • Beraea maurus Curtis, 1834
 • Beraeodes minutus Linnaeus, 1761
 • Beraeodes Eaton, 1867
 • Bereamyia hrabei Mayer, 1936
 • Bereamyia Mosely, 1936
 • Ernodes articularis Pictet, 1934
 • Ernodes vicinus McLachlan, 1879
 • Ernodes Wallengren, 1891
                                     

17. Leptoceridae

 • Adicella reducta McLachlan, 1865
 • Adicella McLachlan, 1877
 • Adicella filicornis Pictet, 1834
 • Ylodes reuteri McLachlan, 1880
 • Ylodes kawraiskii Martynov, 1924
 • Ylodes simulans Tieder, 1929
 • Ylodes detruncatus Martynov, 1924
 • Ylodes conspersus Rambur, 1842
 • Ylodes Milne, 1934
 • Triaenodes bicolor Curtis, 1834
 • Triaenodes McLachlan, 1865
 • Triaenodes unanimis McLachlan, 1877
 • Erotesis McLachlan, 1877
 • Erotesis baltica McLachlan, 1877
 • Mystacides azurea Linnaeus, 1761
 • Mystacides nigra Linnaeus, 1758
 • Mystacides Latreille, 1825
 • Mystacides longicornis Linnaeus, 1758
 • Athripsodes Billberg, 1820
 • Athripsodes albifrons Linnaeus, 1758
 • Athripsodes commutauts Rostock, 1873
 • Athripsodes bilineatus Linnaeus, 1758
 • Athripsodes cinereus Curtis, 1834
 • Athripsodes aterrimus Stephens, 1836
 • Ceraclea dissimilis Stephens, 1836
 • Ceraclea senilis Burmeister, 1839
 • Ceraclea aurea Pictet, 1834
 • Ceraclea fulva Rambur, 1842
 • Ceraclea alboguttata Hagen, 1860
 • Ceraclea albimacula Rambur, 1877
 • Ceraclea excisa Morton, 1904
 • Ceraclea nigronervosa Retzius, 1783
 • Ceraclea annulicornis Stephens, 1836
 • Ceraclea Stephens, 1829
 • Ceraclea riparia Albarda, 1874
 • Setodes argentipunctella McLachlan, 1877 oznaczenie niepewne, gatunek może w Polsce występować
 • Setodes Rambur, 1842
 • Setodes punctatus Fabricius, 1793
 • Setodes viridis Fourcroy, 1785
 • Leptocerus Leach, 1815
 • Leptocerus interruptus Fabricius, 1775
 • Leptocerus tineiformis Curtis, 1834
 • Paroecetis Lestage, 1921
 • Paroecetis strucki Klapalek, 1903 oznaczenia wątpliwe
 • Oecetis testacea Curtis, 1834
 • Oecetis ochracea Curtis, 1825
 • Oecetis McLachlan, 1877
 • Oecetis lacustris Pictet, 1834
 • Oecetis tripunctata Fabricius, 1793
 • Oecetis furva Rambur, 1842
 • Oecetis notata Rambur, 1842
                                     
 • z tak zwanego bałtyckiego bursztynu chruściki to około 20 stawonogów znajdowanych w bursztynie Chruściki są blisko spokrewnione z motylami i są
 • Chruściki Białorusi - Białoruś należy do najsłabiej poznanych obszarów Europy pod względem fauny chruścików Pierwsze istotniejsze dane zawdzięczamy pracom
 • należała administracyjnie do województwa konińskiego. Chruściki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego T. XV, cz. 1: Abablewo Januszowo. Warszawa 1900
 • na ląd, gdzie następuje przepoczwarczenie. Postacie dorosłe - imagines - żyją w środowisku lądowym, przypominają swoim wyglądem ćmy. chruściki Polski
 • Jugosławii. Czachorowski S., 1998. Chruściki Trichoptera jezior Polski - charakterystyka rozmieszczenia larw. Wyd. WSP w Olsztynie, 156 str. chruściki Polski
 • wskaźnik rzadkości gatunku i nielicznie występujący. W Europie gatunek ginący. W kraju znane są stanowiska z dolnej Odry i środkowej Wisły. Chruściki Polski
 • Phryganea grandis. Czachorowski S., 1998. Chruściki Trichoptera jezior Polski - charakterystyka rozmieszczenia larw. Wyd. WSP w Olsztynie chruściki Polski
 • północnej Polski Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie Gatunki występujące w Polsce: Leptocerus interruptus Leptocerus tineiformis chruściki Polski
 • przepoczwarczenie. Postacie doskonałe imago spotykane są w pobliżu zbiorników wodnych, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła. chruściki Polski
 • basalis buduje rurkowate domki z piasku, dwa pozostałe gatunki budują czworościenne, przenośne domki z detrytusu i części roślinnych. chruściki Polski
 • Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834 Micrasema longulum McLachlan, 1876 Micrasema minimum McLachlan, 1876 Micrasema setiferum Pictet, 1834 chruściki Polski
 • Materiały do znajomości rozmieszczenia chruścików Trichoptera Polski Frag. Faun. 9: 11 - 20. Riedel W. 1962. Chruściki Trichoptera Tatr. Fragm. Faun. 9: