Poprzednia

ⓘ Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki
Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki
                                     

ⓘ Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki

Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki – ukraiński uniwersytet IV poziomu akredytacji. ChNURe – techniczny uniwersytet, jedyna wyspecjalizowana uczelnia na Ukrainie, w której skupiają się prawie wszystkie specjalności związane z technologiami informacyjnymi, radiotechniką i elektroniką.

                                     

1. Historia

W 1930 roku Na podstawie wydziału budowlanego Charkowskiego Politechnicznego Instytutu ChPI oraz wydziału architektonicznego Charkowskiego Instytutu Sztuki powstał Charkowski Inżynieryjno-Budowlany Instytut ChIBI.

W 1944 roku CIBI został przekształcony w Charkowski Górniczo-Przemysłowy Instytut Przemysłu Węglowego ZSRR ChGPI. W 1947 roku Charkowski Górniczo – Przemysłowy Instytut został przekształcony w Charkowski Instytut Górnictwa Ministerstwa Wyższej i Średniej Specjalnej Edukacji ZSRR.

W 1962 roku ChGPI został przekształcony w Charkowski Instytut Górniczej Inżynierii Mechanicznej, Automatyki i Technologii Komputerowych. W 1966 roku ChIGIMATK został przemianowany na Charkowski Instytut Radioelektroniki ChIRe.

W 1981 roku Instytut otrzymał Order Czerwonego Sztandaru Pracy, a w 1982 r. Został nazwany imieniem akademika M.K Yangelia.

W 1993 roku Charkowski Instytut Elektroniki Radiowej został przekształcony w Charkowski Państwowy Uniwersytet Techniczny ChPUT.

Z rozkazu prezydenta Ukrainy nr 591 z 07.08.2001 r. nadano Status Narodowego. Obecnie ma nazwę Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki.

Na uniwersytecie uczą się ponad 8000 studentów.

Na cześć uniwersytetu nazwano małą planetę 10681" Khture”.

Teren uniwersytetu obejmuje 10 budynków uniwersyteckich i 8 akademików. Struktura Uniwersytetu obejmuje: Centrum Kształcenia Podyplomowego, Centrum Kształcenia na Odległość, Centrum Informacyjno-Obliczeniowe, Wydział Studiów Podyplomowych i Doktoranckich, 30 ośrodków badawczych, zakład doświadczalny.

Na uniwersytecie uczą się około 8 tysięcy studentów, z których około 1000 studentów zagranicznych z 50 krajów świata. Studia są prowadzane w języku rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim.

Osiągnięcia naukowe ChNURe są szeroko znane zarówno na Ukrainie, jak i za granicą, na Uniwersytecie działają 30 szkół naukowych prowadzonych przez uznanych naukowców.

Przy Uniwersytecie stworzono instytut badawczy technologii laserowych. Badania naukowe prowadzone są zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i stosowanych. Corocznie na uniwersytecie są prowadzane międzynarodowe konferencje. ChNURe jest centralnym koordynatorem rozwoju nauki w dziedzinie radioelektroniki. Na jego podstawie działa Międzynarodowa Akademia Nauk Elektroniki Stosowanej. Przy uniwersytecie są stworzone Krajowe Stowarzyszenie Anten, Charkowski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów Radiowych i Elektryków.

                                     

2. Wydziały i katedry uniwersytetu

Wydziały i katedry uniwersytetu aktywnie współpracują z instytucjami szkolnictwa wyższego w Bułgarii, Chinach, Holandii, Hiszpanii, Polsce, Niemczech, Finlandii, Francji i Szwecji. ChNURe pomyślnie rozwija program wymiany międzynarodowej, w ramach którego studenci otrzymują 2 dyplomy ze studiów wyższych: ukraiński i europejski.

Biblioteka naukowa ChNURE zapewnia studentom i pracownikom uczelni literaturę edukacyjną, naukowo-metodyczną i naukowo-techniczną, informacje w formie drukowanej i elektronicznej, dostęp do naukowych baz danych, ma czytelnię komputerową z otwartym dostępem do Internetu.

                                     

2.1. Wydziały i katedry uniwersytetu Wydziały i katedry uniwersytetu

Wydział Informatyki

 • Katedra Inżynierii Oprogramowania
 • Katedra Inżynierii Systemowej
 • Katedra Systemów Medialnych i Technologii
 • Katedra Sztucznej Inteligencji
 • Katedra Informacyjnego Zarządzania Systemami

Wydział Inżynierii Komputerowej i Zarządzania

 • Katedra Bezpieczeństwa Technologii Informacyjnych
 • Katedra Automatyzacji Projektowania Urządzeń Komputerowych
 • Katedra Maszyn Elektronicznych
 • Katedra Filozofii

Wydział Informacyjno-Analitycznych Technologii i Zarządzania

 • Katedra Matematyki Wyższej
 • Katedra Informatyki Społecznej
 • Katedra Informatyki
 • Katedra Cybernetyki Ekonomicznej i Zarządzania Bezpieczeństwem Ekonomicznym
 • Katedra Matematyki Stosowanej

Wydział Informacyjnych Technologii Radiowych i Ochrony Technicznej Informacji

 • Katedra Informacyjno-Komunikacyjnych Systemów Technologii Radiowych
 • Katedra Radiotechniki Komputerowej i Systemów Ochrony Technicznej Informacji
 • Katedra Inżynierii Medialnej i Informacyjnych Systemów Radioelektroniki
 • Katedra Języków Obcych
 • Katedra Technologii i Systemów Mikroprocesorowych

Wydział Infocommunication

 • Katedra Infocommunication Inżynierii
 • Katedra Metrologii i Ekspertyzy Technicznej
 • Katedra Informacyjno-Sieciowej Inżynierii

Wydział Automatyki i Technologii Komputerowych

 • Katedra Fizyki
 • Katedra Projektowania i Obsługi Aparatury Elektronicznej
 • Katedra Komputerowo-Integrowanych Technologii, Automatyki i Mechatroniki
 • Katedra Bezpieczeństwa Pracy

Wydział Inżynierii Elektronicznej i Biomedycznej

 • Katedra Mikroelektroniki, Urządzeń i Urządzeń Elektronicznych
 • Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Katedra Fotoniki i Inżynierii Laserowej
 • Katedra Inżynierii Biomedycznej

Wydział Studiów dla Cudzoziemców

 • Katedra Ukrainistyki
 • Katedra Nauk Przyrodniczych
 • Katedra Szkolenia Językowego

Użytkownicy również szukali:

...
...
...