Poprzednia

ⓘ Iwona Bartoszewicz
                                     

ⓘ Iwona Bartoszewicz

Iwona Bartoszewicz ukończyła studia germanistyczne i niderlandystyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1988 uzyskała doktorat nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa na podstawie pracy Analoge Sprichwoerter im Deutschen, Niederlaendischen und Polnischen promotor: Eugeniusz Tomiczek. W 1999 habilitowała się w zakresie językoznawstwa niemieckiego na podstawie monografii Formy perswazji w niemiecko-polskim dialogu politycznym. Analiza przemówień politycznych z lat 1989–1995. W 2009 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Zawodowo związana z Instytutem Filologii Germańskiej macierzystej uczelni, gdzie kieruje Zakładem Języka Niemieckiego. W kadencji 2016–2020 pełni funkcję prorektor do spraw nauki. Wcześniej m.in. dyrektorka i zastępczyni dyrektora do spraw dydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej. Organizatorka i współorganizatorka cyklicznych międzynarodowych konferencji językoznawczych "Linguistische Treffen in Wrocław” oraz "Kongresów Germanistyki Wrocławskiej”. Członkini kolegiów redakcyjnych czasopism Germanica Wratisaviensia, Linguistische Treffen in Wrocław oraz Studia Translatorica.

Jej zainteresowania badawcze obejmują: retorykę, teorię argumentacji, pragmalingwistykę, politolingwistykę, badania kontrastywne, logikę.

Wypromowała 5 doktorów, m.in. Joannę Szczęk.

                                     

1. Wybrane publikacje

  • Formen der Persuasion im deutsch-polnischen politischen Dialog: Untersuchungen zu politischen Reden zwischen 1989 und 1995, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
  • Analoge Sprichwörter im Deutschen, Niederländischen und Polnischen: eine konfrontative Studie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.