Poprzednia

ⓘ Hanna Godlewska-Majkowska
                                     

ⓘ Hanna Godlewska-Majkowska

Hanna Godlewska-Majkowska w 1984 uzyskała dyplom magistra ekonomii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1991 uzyskała tam doktorat z zakresu geografii ekonomicznej na podstawie pracy Rozwój i rozmieszczenie przemysłowego przetwórstwa ziemniaków w Polsce promotorka: Irena Fierla, a w 2000 doktor habilitowanej za monografię Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i mleczarskiego w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce. 4 marca 2015 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Zawodowo związana z macierzystą uczelnią, gdzie od 2016 jest prorektor do spraw współpracy z otoczeniem. Nadto pełniła bądź pełni inne funkcje, m.in.: wicedyrektorki Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej 1999–2006; wicedyrektorki Instytutu Przedsiębiorstwa 2006–2016; kierowniczki Zakładu Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa od 2014. Jest opiekunką Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych.

Jej zainteresowania badawcze obejmują: lokalizację przedsiębiorstw, przedsiębiorczość regionalną, atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność regionów, marketing terytorialny, źródła sukcesu i zagrożeń małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich organizacje inteligentne, zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego.

Wielokrotnie nagradzana przez rektora SGH: 1992, 2002, 2007, 2010, 2011 dwukrotnie, 2012, 2013, 2014, 2015.

Wypromowała co najmniej 5 doktorów.