Poprzednia

ⓘ Strategia błękitnego oceanu
Strategia błękitnego oceanu
                                     

ⓘ Strategia błękitnego oceanu

Strategia błękitnego oceanu – jedna ze strategii zajmowania rynków przez przedsiębiorstwa. Autorami pojęcia są W. Chan Kim i Renée Mauborgne związani z francuską wyższą szkołą biznesu INSEAD, a opisane ono zostało w wydanej w 2005 roku książce pt. Blue Ocean Strategy. Koncepcja strategii błękitnego oceanu jest pewnego rodzaju przeciwwagą dla strategii czerwonego oceanu.

Podstawą definicji "błękitnego oceanu” jest kreowanie przez przedsiębiorstwa wolnej i niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej. Dzięki temu konkurencja przestaje być istotna oraz przedsiębiorstwa wykorzystują w pełni innowacyjność do kształtowania swojej pozycji. Istotą tej strategii jest innowacja wartości, której celem jest koncentrowanie się na wytwarzaniu nowych wartości dla klientów i własnego przedsiębiorstwa.

                                     

1. Zasady strategii błękitnego oceanu

Można wyróżnić sześć głównych zasad strategii błękitnego oceanu:

  • Poszukiwanie sposobów na pokonywanie przeszkód organizacyjnych, związanych z wdrażaniem strategii;
  • Rekonstrukcja, zmiana granic dotychczasowego rynku;
  • Szukanie możliwości poza granicami istniejącego popytu rynkowego;
  • Wbudowanie realizacji w całość strategii.
  • Skoncentrowanie się na szerokiej i długofalowej wizji działania, a nie wyłącznie na wskaźnikach strategicznych i operacyjnych;
  • Realizacja strategii według ustalonej kolejności;