Poprzednia

ⓘ Paweł Stanisław Małdyk
                                     

ⓘ Paweł Stanisław Małdyk

Paweł Stanisław Małdyk – polski ortopeda, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                     

1. Życiorys

W 1977 ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie, natomiast w 1989 uzyskał doktorat na podstawie pracy pt. Badania doświadczalne błony maziowej stawu kolanowego na nici chirurgiczne różnego typu, a 26 października 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy zatytułowanej Ocena przydatności bezcementowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego typu Parhofera-Möncha w chirurgicznym leczeniu biodra reumatoidalnego. 14 kwietnia 2008 otrzymał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk medycznych.

Został zatrudniony na stanowisku wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz był zastępcą dyrektora w Instytucie Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher i członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów IV Sekcji - Nauk Medycznych.

Pełni funkcję profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • 2017: Clinical characteristics of hypertensive patients undergoing total hip or knee replacement
  • 2007: Wpływ stresu operacyjnego na wybrane parametry immunologiczne i biochemiczne u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
  • 2005: Metodyka usprawniania pacjentów reumatycznych po synowektomii stawu kolanowego
  • 2016: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego przed operacjami ortopedycznymi
  • 2007: Analysis of tissue remodeling after endoprosthesis implantation in osteoporotic case