Poprzednia

ⓘ Monika Gabriela Bartoszewicz
                                     

ⓘ Monika Gabriela Bartoszewicz

Monika Gabriela Bartoszewicz, née Dąbrowska – polska politolog, badaczka stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalistka w zakresie terroryzmu i przemocy politycznej, doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki i publicystka.

                                     

1. Wykształcenie

Ukończyła stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz International Security Studies bezpieczeństwo międzynarodowe w School of International Relations na University of St Andrews Szkocja. Odbyła staż w Centre for the Study of Terrorism and Political Violence ang. Była asystentem naukowym European Survey of Youth Mobilisation – międzynarodowego programu badawczego dotyczącego radykalizacji młodzieży na kontynencie europejskim. W 2011 roku przeprowadziła niezależne badanie dla Scottish Prison Service Szkocka Służba Więzienna ang) dotyczące radykalizacji konwertytów na islam w warunkach więziennych.

W 2013 roku na University of St Andrews uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, na podstawie dysertacji Controversies of Conversions: Exploring the Potential Terrorist Threat of European Converts to Islam, w której szczególnej analizie poddała potencjalne zagrożenie terrorystyczne stwarzane przez europejskich konwertytów na islam. Interdyscyplinarne badania nad tym zagadnieniem, jak również nad zagadnieniami tożsamości i przynależności rozpatrywanymi z perspektywy bezpieczeństwa prowadziła w Szkocji, Anglii, Holandii, Danii i Polsce.

                                     

2.1. Kariera naukowa Działalność dydaktyczna

Była adiunktem i wykładowcą stosunków międzynarodowych w Europejskim Międzyuniwersyteckim Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji ang. Centro Europeo Inter-universitario per i Diritti Umani e la Democratizzazione w Wenecji Włochy 2011–2013, wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2015–2016, adiunktem i wykładowcą na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie 2015–2017. Od 2018 roku adiunkt w Katedrze Politologii na Wydziale Studiów Społecznych Fakulta sociálních studií Uniwersytetu Masaryka Masarykova univerzita w Brnie Czechy.

                                     

2.2. Kariera naukowa Działalność badawcza i koncepcje naukowe

Oś jej zainteresowań badawczych stanowi bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem przemocy politycznej w konfliktach asymetrycznych – konkretnie we współczesnym terroryzmie islamskim przede wszystkim związanym z dżihadyzmem, zaś jej specjalnością jest diagnoza oraz przeciwdziałanie radykalizacji i działalności terrorystycznej europejskich konwertytów na islam. W swej dysertacji przedstawia między innymi oryginalną koncepcję oceny zagrożenia stwarzanego przez konwertytów na islam, w oparciu o stworzoną przez siebie typologię uwzględniającą strukturę motywacji potencjalnych terrorystów.

Inny nurt jej pracy stanowią badania nad nielinearnymi i międzysektorowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa w sytuacji powstającej twierdzy Europa "Festung Europa”, głównie w warunkach sekurytyzacji migracji i zagrożenia terrorystycznego. Jej tezy stanowią kontynuację nurtu reprezentowanego przez szkołę kopenhaską i koncentrują się na konsekwencji zagrożeń obecnych na poziomie społecznym societal security, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa kulturowego.                                     

3. Funkcje i członkostwo w organizacjach naukowych

Jest ekspertem Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych ang. Komisji Europejskiej Research Executive Agency – REA, polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, recenzentem naukowym m.in. "Journal of Terrorism Research”, "International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”, półrocznika "Securitologia”, oraz członkiem rady naukowej "Oriental Law Review”.

Bierze udział w pracach Krajowej Grupy Doradczej w ramach programu Komisji Europejskiej DARE Dialogue About Radicalisation and Equality, poświęconego skrajnie prawicowym, jak również islamistycznym procesom radykalizacyjnym oraz ich konsekwencjom dla Europy.

Jest także członkiem towarzystw naukowych, m.in. Brytyjskiego Stowarzyszenia Badań Międzynarodowych British International Studies Association – BISA w Birmingham i Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Centre for Security Research – CeSeR w Edynburgu.

                                     

4. Wybrane publikacje

Książki

  • Monika Gabriela M.G. Bartoszewicz Monika Gabriela M.G., Festung Europa, Agnieszka A. Kuczkiewicz-Fraś red., Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2018, ISBN 978-83-66112-04-9 pol.
                                     

4.1. Wybrane publikacje Książki

  • Monika Gabriela M.G. Bartoszewicz Monika Gabriela M.G., Festung Europa, Agnieszka A. Kuczkiewicz-Fraś red., Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2018, ISBN 978-83-66112-04-9 pol.
                                     

4.2. Wybrane publikacje Prace zbiorowe

  • Monika Gabriela M.G. Bartoszewicz Monika Gabriela M.G., Memory as a Security Policy: The Case of Poland, Oxana O. Karnaukhova, Victor V. Apryshchenko red., Memory, Identity, and Nationalism in European Regions, Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2019, s. 50–77, DOI: 10.4018/978-1-5225-8392-9ch003, ISBN 978-15-22583-92-9 ang.
                                     

4.3. Wybrane publikacje Artykuły naukowe

  • Monika Gabriela M.G. Bartoszewicz Monika Gabriela M.G., The White Army of Terror’: European converts to Islam and Public Imagination, "Islam and Civilisational Renewal”, 6 1, Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2015, s. 25–42, ISSN 2041-871X ang.
  • Monika Gabriela M.G. Bartoszewicz Monika Gabriela M.G., Celebrity populism: a look at Poland and the Czech Republic, "European Politics & Society”, 20 2, Londyn: Routledge, 2019, DOI: 10.1080/23745118.2019.1569342, ISSN 2374-5118, eISSN 2374-5126 ang. p?,
  • Monika Gabriela M.G. Bartoszewicz Monika Gabriela M.G., Controversies of Conversions: The Potential Terrorist Threat of European Converts to Islam, "Perspectives on Terrorism”, 7 3, Lowell, Massachusetts: Center for Terrorism and Security Studies, 2013, s. 17–29, ISSN 2334-3745 ang.