Poprzednia

ⓘ Ziemia michałowska
Ziemia michałowska
                                     

ⓘ Ziemia michałowska

Ziemia michałowska – dawna jednostka terytorialna w dawnej Polsce. Obejmowała tereny dzisiejszych powiatów: brodnickiego, nowomiejskiego, część iławskiego i działdowskiego.

W XI wieku włączona w skład monarchii Piastów. W okresie rozbicia dzielnicowego związana z Mazowszem. Okresowo najeżdżana przez plemiona pruskie, co spowodowało potrzebę przeniesienia kasztelanii z grodu w Świeciu nad Drwęcą Grążawy do grodu w Michałowie. Od 1317 roku pod kontrolą krzyżacką. Od XV wieku ponownie w granicach Królestwa Polskiego. Nazwa pochodzi od Michałowa – w średniowieczu grodu osłaniającego ziemie polskie przed atakiem Prusów, który po zniszczeniu pożarem został wchłonięty przez Brodnicę, leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie po drugiej stronie Drwęcy. W XIV i XV wieku ziemia michałowska stanowiła niejednokrotnie przedmiot sporu polsko-krzyżackiego. Po powrocie tego obszaru do Królestwa Polskiego na mocy II pokoju toruńskiego w 1466 r. ziemia michałowska wchodziła w skład województwa chełmińskiego jako powiat michałowski, w którym istniały:

  • starostwo bratiańskie
  • starostwo brodnickie czasowo wyodrębniano z niego klucz lidzbarski jako starostwo lidzbarskie.

Ziemia jest zamieszkana przez ok. 150 tys. mieszkańców.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...