Poprzednia

ⓘ Jolanta Itrich-Drabarek
Jolanta Itrich-Drabarek
                                     

ⓘ Jolanta Itrich-Drabarek

Jolanta Maria Itirch-Drabarek – polski politolog, profesor nauk społecznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Lokalnego UW.

                                     

1. Życiorys

W 1986 ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1990 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. W latach 1990–1998 pracowała w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Studiów Politycznych. Kierownik podyplomowych studiów w Instytucie Nauk Politycznych UW: Podyplomowe Studia Nauk Politycznych, Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Pracowała w administracji publicznej m.in. jako doradca Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor Biura Spraw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, szef doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek Rady Służby Cywilnej w latach 2012-2016. W 2010 r. habilitowała się w zakresie nauk politycznych, w 2013 roku mianowano ją profesorem nadzwyczajnym UW, a w 2018 zwyczajnym. Wraz z początkiem roku akademickiego 2016/2017 została Dyrektorem Centrum Studiów Samorządu terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Członek Rady Naukowej Rocznika Administracji Publicznej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 18 października 2018 otrzymała tytuł naukowy profesora w zakresie nauk społecznych.

W 2019 została członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

                                     

2. Zainteresowania badawcze

 • etyka sfery publicznej
 • administracja publiczna
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • służba cywilna
 • standaryzacja usług publicznych
 • zarządzanie kadrami w administracji publicznej
                                     

3. Dydaktyka

 • Samorząd terytorialny
 • Etyka zawodowa administracji służb państwowych
 • Służba cywilna
 • Kadry w administracji publicznej
 • Administracja i polityka
 • Administracja publiczna
                                     

4. Wybrane publikacje

 • The Legal Foundations and the Quality and Ethical Standard of the Polish Civil Servic, in: Civil service in Poland, red. J. Itrich-Drabarek, K. Mroczka, Ł. Świetlikowski, Warszawa 2012
 • Encyklopedia administracji publicznej, Elipsa, Warszawa 2018 dostępna również w wersji elektronicznej
 • Służba cywilna w europejskim modelu samorządu lokalnego, w: Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stam obecny i perspektywy, pod red. J. Wojnicki, Warszawa 2014
 • Kilka uwag na temat profesjonalizacji i polityzacji służby cywilnej, w: Demokratyczna modernizacja sfery publicznej, red. K. A. Wojtasczyk, A. Mirska, Toruń 2012
 • Rola i zadania kadr administracji samorządowej w Polsce na tle europejskim, w: Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, pod red. A. Lutrzykowski, Toruń 2014
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Diffin, Warszawa 2016
 • Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim. Warszawa, 2010 ss. 406
 • Etyka sfery publicznej, Elipsa, Warszawa 2017
 • Etyka w administracji i w życiu zawodowym, w: Etyka w życiu publicznym, red. S. Sowiński, Warszawa 2012
 • The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience, edited by Jolanta Itrich-Drabarek, Stanisław Mazur and Justyna Wiśniewska-Grzelak, Peter Lang 2018
 • Służba cywilna w mniejszych państwach Europy, w: Małe państwa Europy – specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, pod red. D. Popławski, Warszawa 2009, ss. 115-133
 • The Civil Service in Poland – Theory and Experience, Frankfurt am Main 2015, ss. 271.
 • Jakość i przejrzystość w administracji publicznej a prawo dostępu obywateli do informacji Dostosowanie polskiej administracji do członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. A. Nowak-Far, Warszawa 2005
 • Ramy prawne, standardy jakościowe i etyczne polskiej służby cywilnej, w: Służba cywilna w Polsce, pod red. J. Itrich-Drabarek, K. Mroczka, Ł. Świetlikowski, Warszawa 2012;
 • Służba cywilna w państwach naddunajskich, w: Państwa naddunajskie a Unia Europejska, pod red. D. Popławskiego, Warszawa 2010, ss. 197-204
 • Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?, Warszawa 2015, Wstęp i redakcja
 • Ustrój terytorialny Polski, w: Polska i Ukraina, próba analizy systemu, pod red. S. Sulowski, M. Prymusz, N. Minenkowa, B. Zdaniuk Warszawa 2011
 • Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym, "Studia Politologiczne", T. 20, Warszawa 2011
 • Koncepcyjne i metodologiczne założenia badań nad administracją publiczną na przykładzie służby cywilnej, "Przegląd Europejski", Warszawa 2012, nr 1
 • Służba cywilna – koncepcje i praktyka, Warszawa 2012, ss. 200
 • Status urzędnika w XX-wiecznej Polsce: zarys problemu, w: Społeczeństwo i Polityka, Pułtusk 2009, nr 4, ss. 80-104
 • Dysfunkcje etyczne w życiu publicznym, w: Etyka w życiu publicznym, red. S. Sowiński, Warszawa 2012
 • The civil service in Central and Eastern Europe, Służba cywilna w Europie-Środkowo-Wschodniej, wydawnictwo dwujęzyczne, Warszawa 2013, ss. 286
 • Problem etyki w państwie demokratycznym, w: Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, pod red. J. Otto, Warszawa 2014, ss. 51-63