Poprzednia

ⓘ Design thinking
Design thinking
                                     

ⓘ Design thinking

Design thinking – proces odnoszący się do procesów poznawczych, strategicznych i praktycznych, dzięki którym koncepcje projektowe są opracowywane przez projektantów i / lub zespoły projektowe. Celem tej metody jest rozwiązywanie problemów, stworzenie nowych, innowacyjnych produktów, usług lub procesów poprzez określenie prawdziwych potrzeb pojedynczego użytkownika.

                                     

1. Etapy procesu design thinking

Najbardziej popularny model procesu design thinking składa się z 5 etapów, dążących do jak najlepszego rozwiązania problemu ulepszenia usługi lub produktu. Proces design thinking nie powinien jednak być traktowany linearnie i wiele technik wspiera wielokrotne przenikanie się kolejnych etapów.

                                     

1.1. Etapy procesu design thinking Definiowanie problemu diagnoza potrzeb

Proces ten polega na podsumowaniu zebranych podczas pierwszego etapu danych i ustaleniu realnych potrzeb użytkownika. Informacje zebrane w trakcie tego procesu pozwalają na analizę potencjalnych zmian w produkcie lub usłudze, by jak najlepiej spełniała ona wymagania użytkownika. Technikami stosowanymi w trakcie tego etapu są np. burza mózgów, braindumping lub technika 635, a jego efektem – stworzenie zagadnienia procesowego, które będzie analizowane w kolejnym etapie. Materiał badawczy uzyskany na tym etapie powinien być na tyle wyczerpujący, by umożliwił stworzenie realnego opisu sytuacji, dzięki której możliwe będzie ustalenie problemu.

                                     

1.2. Etapy procesu design thinking Generowanie pomysłów

Etap ten służy wygenerowaniu pomysłów, które są odpowiedzią na zagadnienie procesowe ustalone w trakcie diagnozy potrzeb.

                                     

1.3. Etapy procesu design thinking Budowanie prototypów prototypowanie

Budowanie prototypów jest jedną z bardziej skutecznych, wizualnych technik analitycznych używanych do pozyskiwania potwierdzania potrzeb użytkownika poprzez iteracyjny proces tworzenia modelu lub projektu. Jest ono również wykorzystywane do optymalizowania doświadczeń użytkownika ang. user experience, do oceny różnych opcji projektowych i jako podstawa do opracowania końcowego rozwiązania. Prototypy dzielą się na prototypy 2D, prototypy 3D np. makiety i prototypy odgrywane np. scenka rodzajowa, opowiadanie. Każdy z tych rodzajów można łączyć z innym.

                                     

1.4. Etapy procesu design thinking Testowanie

Etap ten polega na przetestowaniu rozwiązania w realnym środowisku użytkownika. Osoby, na których odbywa się testowanie nowych produktów lub usług, powinny mieć jak najwięcej wspólnego z profilem użytkownika stworzonym w trakcie wcześniejszych etapów. Jeśli wynik testowania jest negatywny, należy wrócić do poprzednich etapów procesu design thinking lub rozpocząć go od nowa.

                                     
  • Milan, 31.05 2.06.2007 Jerzy Kolasiński - Moderator of the session Thinking out of the Box New Approaches ISHR Crowning achievements in Hair
  • społeczno - poznawcza ang. social cognition intervention program Social Thinking Jest niewiele badań nad skutecznością terapii w wypadku osób dorosłych

Użytkownicy również szukali:

design thinking ćwiczenia, design thinking dla dzieci, design thinking pdf, design thinking pedia, design thinking przykłady,

...
...
...