Poprzednia

ⓘ Macierz opłacalności biznesu
                                     

ⓘ Macierz opłacalności biznesu

Macierz opłacalności biznesu – macierz należąca do grupy metod portfelowych opracowana przez Marakon Associates. Służy ona ocenie danego elementu działalności firmy pod kątem jego dalszego utrzymywania, rozwoju lub całkowitej rezygnacji.

W swojej podstawowej wersji Macierz Marakon Associates wskazuje zależność między ROE a tempem wzrostu rynku uwzględniając jednocześnie dwa ograniczenia:

  • Ograniczenie w wymiarze wzrostu rynku, dzielące biznesy na takie, których udział w rynku rośnie szybciej niż tempo wzrostu rynku oraz takie, które relatywnie tracą udział w rynku.
  • Ograniczenie w wymiarze ROE, dzielące działalność na taką, w której zysk z zainwestowanego kapitału jest wyższy niż koszt kapitału oraz taką, w której sytuacja jest odwrotna – zysk z zainwestowanego kapitału jest niższy niż jego koszt.

Macierz opłacalności biznesu prezentuje zależność między przepływem gotówki, udziałem w rynku oraz dochodowością produktów. Dzięki temu pozwala ona przeprowadzić symulację efektów zarówno zwiększonych nakładów na daną część działalności firmy, jak również agresywnego zwiększania udziałów w rynku czy ograniczenia kapitału. Tego rodzaju diagnoza pozwala oszacować, na ile poszczególne elementy funkcjonowania organizacji wykazują rentowność.