Poprzednia

ⓘ Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne
Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne
                                     

ⓘ Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne

Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne – hiszpańskie towarzystwo naukowe skupiające pedagogów różnych specjalności.

                                     

1. Historia

Towarzystwo utworzono w 1949 w ramach Najwyższej Rady Badań Naukowych, inkubatora eksperymentalnych badań pedagogicznych, celem odtworzenia hierarchii wartości, koncepcji, pomysłów i sposobów działania w pedagogice po zakończeniu hiszpańskiej wojny domowej, w sytuacji całkowitej zmiany paradygmatu w tej dziedzinie. Uznano wówczas, że pedagogika praktykowana w Hiszpanii w pierwszych trzech dekadach XX wieku musi zostać zastąpiona inną, bardziej spójną z przyjętymi po wojnie wartościami. Proces substytucji i rozwijanie nowej orientacji postawiło sobie za cel założone Towarzystwo i wydawane przezeń czasopismo Bordón.

Towarzystwo zostało założone podczas Międzynarodowego Kongresu Pedagogicznego, który odbył się z okazji trzechsetnej rocznicy śmierci św. Józefa Kalasantego w Santander i San Sebastián od 19 do 26 lipca 1949. W kongresie udział wzięli naukowcy z różnych krajów, znani z ich wkładu w pedagogikę eksperymentalną. Wśród nich byli m.in.: Raymond Buyse, James Van del Veldt, Arvil Barr, Mario Casotti i Emile Planchard. Wtedy też rozpoczęło się wydawanie magazynu Bordón. Podwójny numer 4/5 sierpień-wrzesień 1949 był poświęcony kronice Kongresu i wnioskom z niego płynącym.

Od 2000 hiszpańskie Krajowe Kongresy Pedagogiczne stały się Kongresami Narodowymi i Iberoamerykańskimi w celu wzmocnienia tradycji współpracy naukowej w zakresie edukacji między Hiszpanią a Ameryką Łacińską. W tym samym roku w magazynie Bordón zaszły pewne zmiany, m.in. dotyczące jego tytułu, który został przemianowany na Bordón. Revista de Pedagogía. W 2000 stworzono też komitet naukowy czasopisma złożony z ekspertów, reprezentantów poszczególnych dziedzin wiedzy pedagogicznej, będących przedstawicielami uniwersytetów z różnych części Hiszpanii.

                                     

2. Przewodniczący

W 2019 przewodniczącym prezydentem Towarzystwa był Gonzalo Jover Olmeda z Uniwersytetu Complutense w Madrycie, a pierwszym wiceprzewodniczącym wiceprezydentem Luis Lizasoain Hernández z Uniwersytetu Kraju Basków.

Wcześniejsi przewodniczący:

 • 1981-2000 – Arturo de la Orden Hoz,
 • 2001-2008 – Ramón Pérez Juste,
 • 2008-2016 – José Luis Gaviria Soto.
 • 1949-1981 – Víctor García Hoz,
                                     
 • Revista de Pedagogía hiszpański kwartalnik naukowy z dziedziny edukacji i pedagogiki wydawany przez Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne dostępny w wersji
 • Matematyczno - Przyrodniczym i Pedagogicznym lata 1974 2000: Wyższa Szkoła Pedagogiczna realizująca kształcenie pedagogiczne a od końca lat 80. XX w.
 • Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. 21 czerwca 1991 uzyskał doktorat w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1962 Polskie Towarzystwo Pedagogiczne od 1981 Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 1966 Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 1981 - 2001 członek Zarządu
 • Chemiczne Polskie Towarzystwo Fizyczne Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne Polskie Towarzystwo Psychologiczne Polskie Towarzystwo Socjologiczne Źródło:
 • Pierwotnie program studiów w Instytucie obejmował głównie przedmioty pedagogiczne w miarę upływu czasu oferta edukacyjna poszerzała się o studia: historyczne
 • Magazyn Wyspa Insel. W 1994 r. założyła w Berlinie Polsko - Niemieckie Towarzystwo Literackie Verein zur Förderung der Deutsch - Polnischen Literatur WIR
 • uczniów zgrupowanych w 5 klasach. Brakowało pomocy naukowych, a grono pedagogiczne było niekompletne. Najważniejszym problemem był jednak brak własnych