Poprzednia

ⓘ Aleksandra Dunin-Wąsowicz
                                     

ⓘ Aleksandra Dunin-Wąsowicz

Była związana naukowo z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jej studia skupiały się na badaniu rozwoju technologii w starożytnej Grecji oraz na opracowywaniu map z tamtych terenów.

Podtrzymywała także współpracę z archeologami z Gruzji. Od 1981 roku pełniła stanowisko zastępcy redaktora czasopisma Archeologia.

Publikowała głównie w języku francuskim.

Zmarła po długiej chorobie, jej grób znajduje się w Ożarowie Sandomierskim.

                                     

1. Prace naukowe

  • 1979 – Les serviteurs sur les monuments funéraires du Pont-Euxin. Éléments pour une enquête.
  • Musée du Louvre, Paule Pinelli i Aleksandra Wąsowicz. Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch. Paris: Ministère de la culture et de la communications, Editions de la Réunion des musées nationaux, 1986. ​ISBN 978-2-7118-2061-0 ​.
  • 1975 – Olbia Pontique et son territoire: l’aménagement de l’espace Paris: Belles-lettres.
  • 1965 – Tokarstwo i bednarstwo w starożytnej Grecji, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 13, s. 455–467.
  • 1999 – Ackinazi I., Scholl T., Wąsowicz Aleksandra, Zinko V. N. Archaeological Map of Nymphaion Crimea, Polish Academy of Sciences, ​ISBN 978-83-85463-82-5 ​.
  • 1966 – Remarques sur la chronologie des principales techniques du traitement du bois dans la Grčce antique, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 16, s. 739–743.
  • 1967 – Plan miasta i plan zaplecza rolniczego kolonii greckiej Znaczenie nowych źródeł archeologicznych; Plan de la ville et du territoire agricole d’une colonie grecque. Importance des nouvelles sources archéologiques, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 15, s. 743–755.