Poprzednia

ⓘ Proces z Kolonii
                                     

ⓘ Proces z Kolonii

Proces z Kolonii, dialog makroekonomiczny – instrument Unii Europejskiej mający na celu koordynację polityki strukturalnej w dziedzinie wzrostu gospodarczego i polityki zatrudnienia, przyjęty w 1999 przez Radę w Kolonii, realizowany głównie poprzez spotkań o charakterze poufnym, w spotkaniach w ramach dialogu makroekonomicznego biorą udział: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i partnerów społecznych.