Poprzednia

ⓘ Dobra praktyka higieniczna
                                     

ⓘ Dobra praktyka higieniczna

Dobra praktyka higieniczna – działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Wymagania dobrej praktyki higienicznej obejmują:

  • rozmieszczenie pomieszczeń i wyposażenia w zakładzie
  • procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń
  • szkolenie i higienę osobistą pracowników.
  • zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców
  • lokalizację i otoczenie zakładu produkcji żywności
  • dobór odpowiedniego wyposażenia technicznego
  • stosowanie odpowiednich procedur i operacji technologicznych