Poprzednia

ⓘ Grafika użytkowa
                                     

ⓘ Grafika użytkowa

Grafika użytkowa – jedno z podstawowych, wyodrębnionych działań twórczych z szeroko rozumianej grafiki, będące w swym podstawowym przekazie grafiką stosowaną, powielaną, komercyjną. Jest jedną ze sztuk plastycznych o wymaganiach artystycznych. Grafika użytkowa służy celom użytkowym w przeciwieństwie do grafiki artystycznej o określonym unikatowym sposobie powielania. Służy celom wydawniczym i reklamowym. Terminu po raz pierwszy użyto pod koniec XIX w.

Wyodrębnia się działania projektowe: plakaty, druki akcydensowe, ilustracja, liternictwo projektowane i indywidualne, także, tzw. grafikę ulotną o niewielkim czasie istnienia reklamowego, znaczki pocztowe, banknoty, unikalne wzory stemplowe, okolicznościowe i podstawowe, spełniające zadania publikacji firmowych. Podstawową czynnością projektową jest wykonanie projektu podporządkowanego funkcjonalności graficznej, z którego powstaje wydruk masowy nieraz o bardzo dużych nakładach wydawniczych. Grafika użytkowa współpracuje z dużymi przedsięwzięciami programowymi, propagandowymi i estetyką komercyjną, tworząc znaki, logo, skróty wizualne i pojęciowe w programie zadaniowym w przekazach masowych. W dzisiejszych czasach stosowane jest także działanie collage. Twórcza indywidualna innowacja, może zmienić funkcje użytkowe.

Grafika użytkowa jest także częścią grafiki informacyjnej i wystawienniczej, a także uzupełnieniem architektury wnętrz, wystawiennictwa i ekspozycji celowych. Grafika użytkowa posługuje się także programami komputerowymi. Grafika stała – użytkowa, w zakresie obejmującym honoraria wymaga sporządzenia projektu podstawowego, wraz z nieograniczonym prawem do reprodukcji bez względu na ilość wydań i egzemplarzy. Za prawo reprodukcji w drugim wydaniu plastykowi należy się 80% wynagrodzenia podstawowego wg stawek określonych w Tabeli Grafiki Stałej.Prawo Autorskie. Trzecie powielenie to 60%, za czwarte i każde następne 50%, chyba że umowa indywidualna stanowi inaczej. Grafika wystawiennicza, jako część integralna grafiki użytkowej, to także kompozycje przestrzenne, kompozycje dwuwymiarowe przy użyciu grafiki, fotografii, malarstwa. W pewnych sytuacjach scenariuszowych wchodzi w zakres scenografii zamkniętej i przestrzennej.

                                     
  • techniki. Grafika użytkowa to dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca celom użytkowym Związana jest z rynkiem wydawniczym i reklamą. Grafika użytkowa
  • malarstwo rysunek komiks grafika grafika warsztatowa poligrafia artystyczna grafika użytkowa stosowana, projektowa grafika komputerowa typografia kaligrafia
  • się w Krakowie, Warszawie i Pradze. Interesowała go przede wszystkim grafika użytkowa głównie książkowa. Wykształcił wielu wybitnych iluminatorów. Malował
  • Icograda Jest to święto zawodu grafika i grafika komputerowego, oraz rysunku graficznego m.in. grafiki użytkowej wizerunku firmy oraz komunikacji
  • zaś w 2009 ukazała się jego książka Łódzkie Murale - niedoceniona grafika użytkowa PRL - u będąca pierwszym komediom wiedzy na temat tej formy twórczości
  • Menem niemiecki grafik malarz, scenograf, plakacista i projektant wnętrz. Był bratankiem innego znanego niemieckiego grafika Waltera Leistikowa.
  • się do dnia dzisiejszego. W 1998 powstaje nowy kierunek kształcenia: grafika użytkowa specjalizacja: formy wydawnicze szkoła nawiązuje stałą współpracę
  • Stowarzyszeń Grafików Projektantów stowarzyszenie powstałe 27 kwietnia w 1963 roku, dzięki osobom zawodowo zajmującym się projektowaniem grafiki użytkowej i komunikacją
  • Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybierając grafikę jako specjalizację. Grafika warsztatowa, którą poznał w Katedrze Grafiki WSP UMK, była dla niego olśnieniem
  • LightWave 3D Maya Softimage Solid Edge True Space grafika komputerowa lista edytorów grafiki rastrowej lista edytorów grafiki wektorowej przeglądarka grafik