Poprzednia

ⓘ Konsalnet Holding
Konsalnet Holding
                                     

ⓘ Konsalnet Holding

Konsalnet Holding S.A. – polskie przedsiębiorstwo branży ochrony powstałe w 1994 roku. Jest liderem branży security w Polsce.

Obecnie większościowym udziałowcem spółki jest fundusz inwestycyjny Value 4 Capital Eastern Europe LP. W skład Grupy Kapitałowej Konsalnet wchodzi dziewięć spółek zależnych, związanych z branżą security.

Obszar działania firmy Konsalnet jest podzielony jest na pięć regionów, w obrębie których fizycznie chronionych jest ponad 3700 obiektów, takich jak placówki handlowe, budynki biurowe, banki i obiekty przemysłowe. Usługi monitoringu świadczone są dla ok. 64 000 obiektów stacjonarnych. Ponadto oferta obejmuje usługi związane z obsługą gotówki.

Konsalnet to także laureat tytułów "Solidna Firma” i "Solidny Partner”. W 2017 roku prezes Konsalnet Holding SA, Jacek Pogonowski, otrzymał tytuł CEO roku w konkursie "Diamenty Private Equity 2017”, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych i Executive Club. W grudniu 2018 roku firma otrzymała nagrodę specjalną "Diament CSR”. Nagrodę tę co roku przyznaje się tym przedsiębiorstwom, które wdrażają idee odpowiedzialnego biznesu i wyróżniają się działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

                                     

1. Historia

Firma Konsalnet została założona w 1994 r. Na początku swojej działalności funkcjonowała jako agencja ochrony, nakierowana na świadczenie usług dla biznesu. W 1998 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę akcyjną. W 2009 roku większościowy pakiet udziałów w spółce nabył fundusz inwestycyjny Societe Generale Asset Management obecnie Value4Capital Eastern Europe LP. W 2012 roku Konsalnet był już największym przedsiębiorstwem z branży security w Polsce, co związane było z akwizycją wielu przedsiębiorstw ochrony w kraju.

Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 25 tys. osób, a łączne przychody grupy kapitałowej sięgają 750 mln PLN. W posiadaniu Konsalnetu jest ponad 500 pojazdów konwojowych.

                                     

2. Usługi

Firma Konsalnet świadczy usługi w każdym segmencie rynku security. Są to:

 • zabezpieczenia techniczne ;
 • monitoring – 64 000 obiektów oraz ponad 11 000 monitorowanych satelitarnie pojazdów;
 • ratownictwo.
 • usługa ochrony fizycznej – prowadzona w ponad 3700 obiektach;
 • obsługa gotówki i konwoje – firma organizuje 140 000 transportów pieniężnych miesięcznie, przewożonych w 430 bankowozach do przewozu gotówki, a także obsługuje ponad 8000 bankomatów w Polsce;
                                     

3. Certyfikacja

Poszczególne spółki Konsalnetu dysponują szeregiem certyfikatów związanych z zakresem świadczonych usług.

Konsalnet Holding SA

 • Techniczna i fizyczna ochrona osób i mienia: ISO 9001:2008.

Konsalnet Security Sp. z o.o.

 • Certyfikat środowiskowy: ISO 14001/2004.
 • Usługi w zakresie projektowania, montażu i obsługi systemów zabezpieczeń elektronicznych oraz realizacji monitoringu: ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009.
 • Usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia: ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009.
 • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej: NCAGE 2021H.

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

 • Usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia. Usługi porządkowe: ISO 9001:2008, AQAP 2120:2009.
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia: SBPK003306T.

Konsalnet Konwój Sp. z o.o.

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie konwojowania wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz ochrony fizycznej obiektów spełnia wymagania ISO/IEC 27001:2013.
 • System zarządzania ciągłością działania w zakresie konwojowania wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz ochrony fizycznej obiektów spełnia wymagania ISO 22301:2012.
 • Konwojowanie wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz ochrona fizyczna obiektów: ISO 9001:2008.

Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.

 • System zarządzania ciągłością działania w zakresie procesowania, konfekcjonowania, przechowywania, dystrybucji i konwojowania wartości pieniężnych, ochrony fizycznej osób i mienia obiekty własne CDG – KCM spełnia wymagania ISO 22301:2012.
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie procesowania, konfekcjonowania, przechowywania, dystrybucji i konwojowania wartości pieniężnych, ochrony fizycznej osób i mienia obiekty własne CDG – KCM spełnia wymagania ISO/IEC 27001:2013.