Poprzednia

ⓘ Usługa Over-the-Top
                                     

ⓘ Usługa Over-the-Top

Usługa Over-the-Top z j. ang. usługa świadczona ponad siecią – usługa polegająca na dostarczaniu zawartości, usług lub aplikacji za pośrednictwem sieci Internet bez bezpośredniego zaangażowania dostawcy usługi dostępu do Internetu. Według niektórych źródeł usługa OTT musi być rzeczywiście lub potencjalnie substytucyjna dla tradycyjnej usługi telekomunikacyjnej.

Odpłatność usługi nie wpływa na jej status jako usługi OTT.

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ang. BEREC zaproponował podstawowy podział usług OTT na trzy kategorie:

OTT-0 usługa OTT, która jest jednocześnie usługą telekomunikacyjną,

OTT-1 usługa OTT, która ma lub potencjalnie może być substytucyjna dla usługi telekomunikacyjnej,

OTT-2 usługa, która nie ma odpowiadającej jej usługi telekomunikacyjnej.

Do przykładowych usług OTT zaliczyć należy usługi audialne np. Spotify czy Deezer, audiowizualne np. Hulu czy Netflix, usługi łączności Facebook Messenger czy Skype.

W ramach obecnej regulacji prawnej wdrożonej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, różne źródła odmiennie podchodzą do podziału pomiędzy usługą telekomunikacyjną, a usługą OTT. Dominującym zdaniem jest, jednak, że niektóre usługi OTT mogą być uznawane za tradycyjne usługi telekomunikacyjne. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie C-142/18. W treści tego wyroku Trybunał potwierdził, że SkypeOut musi być traktowany tak jak usługi łączności elektronicznej, o których mowa w art. 2 lit. c dyrektywy ramowej. Usługi łączności elektronicznej to unijny odpowiednik polskiej usługi telekomunikacyjnej. Trybunał stwierdził, że usługa VoIP pozwalająca na połączenie z tradycyjnym numerem telefonicznym jest usługą łączności elektronicznej, jeśli:

 • wydawca programu umożliwiającego korzystanie z programu pobiera wynagrodzenie za świadczenie usługi;
 • świadczenie usługi wymaga zawarcia przez wydawcę umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych, którzy będą przekazywać i zakańczać połączenia w publicznej komutowanej sieci telefonicznej.

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej samodzielnie określa status usług OTT. Jednoznacznie kwalifikuje on jako usługi telekomunikacyjne takie usługi OTT, które spełniają kryteria usługi łączności interpersonalnej, tzn. usługi umożliwiające interpersonalną i interaktywną wymianę informacji, w tym połączenia głosowe między dwiema osobami, wszystkie rodzaje poczty elektronicznej, usług przekazywania wiadomości lub czatów grupowych. Oznacza to, że usługi te będą traktowane tak samo jak tradycyjne usługi łączności elektronicznej, czyli usługi telekomunikacyjne. EKŁE nie został jeszcze wdrożony do państw członkowskich UE. Termin na transpozycję mija 20 grudnia 2020 r.

W literaturze nie ma zgody co do tego czy usługa OTT może być świadczona także przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i przez podmioty, które nimi nie są i nie uzyskały wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

                                     
 • Treść over - the - top lub telewizja over - the - top skrót OTT odnosi się do dostarczania treści wideo, audio i innych mediów w internecie, które są oferowane
 • Internetowe serwisy Over - the - top OTT, pol. więcej niż zwykle niepodpięte pod żadnych operatorów płatnej telewizji, oferują dostęp do usług typu wideo na
 • telekomunikacyjną na usługi over - the - top skrót: OTT W tym celu zakresem definicji usługi łączności elektronicznej objęto usługi łączności interpersonalnej
 • telewizyjnymi, oferując jedynie WWE Network w internecie: Digital over - the - top offerings represent the future, and given that our passionate fans consume five times
 • aplikacja do prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą technologii Voice over IP VoIP przeznaczona na smartfony oraz komputery, rozwijaną przez Viber
 • 2016 TOP 3 CRIA Awards: 1987: LPs Sales Award Iron Maiden for over one million copies sold of their 7 albums in Canada ǂ De Zwaarste Lijst: 2015: The Best
 • protokołu IP. Osobny artykuł: Wideo na życzenie. telewizja telewizja Over - The - Top Internet Protocol Television telewizja hybrydowa telewizja interaktywna
 • debiutancki występ w południowokoreańskim programie muzycznym The Music Trend, a EXO - M w Top Chinese Music Awards. Dzień po wydaniu, MAMA osiągnął pierwszą
 • 1976 Rock and Roll Over 1976 Love Gun 1977 Dynasty 1979 Unmasked 1980 Music from The Elder 1981 Creatures of the Night 1982 Lick It Up
 • przyjaciel Danny ego 1990 Hollywood Mavericks, jako on sam 1995 The Battle Over Citizen Kane, jako on sam 1997 Who Is Henry Jaglom, jako on sam 2003
 • została zmieniona w marcu 2018 roku. Melon Company kor. 멜론컴퍼니 internetowa usługa muzyczna Kakao M nazwa Melon to skrót od melody on Melon jest najpopularniejszym