Poprzednia

ⓘ Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
                                     

ⓘ Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jeden z 8 wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z dniem 1 grudnia 2019 roku został połączony z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Środowisku w Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

                                     

1. Kierunki kształcenia

Dostępne kierunki:

Studia I stopnia

 • Informatyka - grupa w języku angielskim 6-semestralne studia licencjackie
 • Architektura krajobrazu 7-semestralne studia inżynierskie
 • Matematyka 6-semestralne studia licencjackie
 • Matematyka - grupa w języku angielskim 6-semestralne studia licencjackie
 • Gospodarka przestrzenna 7-semestralne studia inżynierskie
 • Informatyka 6-semestralne studia licencjackie

Studia II stopnia

 • Gospodarka przestrzenna 3-semestralne studia magisterskie
 • Informatyka 4-semestralne studia magisterskie
 • Architektura krajobrazu 3-semestralne studia magisterskie

Studia podyplomowe

 • Studia podyplomowe w zakresie grafiki komputerowej na potrzeby stron WWW 2-semestralne studia podyplomowe
 • Studia podyplomowe w zakresie informatyki 2-semestralne studia podyplomowe: grupa ogólna i grupa dydaktyczna
                                     

2. Struktura organizacyjna

Instytut Matematyki i Informatyki

Dyrektor: p.o. dr Marcin Płonkowski
 • Katedra Analizy Numerycznej i Programowania
 • Katedra Teorii Prawdopodobieństwa
 • Katedra Analizy Obrazów
 • Katedra Analizy Funkcjonalnej
 • Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych
 • Katedra Analizy Matematycznej
 • Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych
 • Katedra Analizy Zespolonej
 • Katedra Modelowania Matematycznego
 • Katedra Modelowania i Symulacji Komputerowych
 • Katedra Sztucznej Inteligencji

Instytut Architektury Krajobrazu

Dyrektor: dr hab. Ewa Trzaskowska
 • Katedra Ekologii Krajobrazu
 • Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu
 • Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu
 • Katedra Kultury Przestrzeni
 • Katedra Kształtowania Przestrzeni
 • Katedra Projektowania Krajobrazu