Poprzednia

ⓘ Mieczysław Żygłowicz
                                     

ⓘ Mieczysław Żygłowicz

Mieczysław Jan Żygłowicz – major WP, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej, nauczyciel, kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle. Ostatni żyjący żołnierz zawodowy Wojska Polskiego II RP i żołnierz Armii Krajowej.

                                     

1. Życiorys

Mieczysław Żygłowicz urodził się 23 sierpnia 1919 roku w Kołaczycach w rodzinie rzemieślniczej jako syn Jana i Marii z d. Kosztur. Szkołę Powszechną ukończył w swojej rodzinnej miejscowości. W 1933 w wyniku egzaminu konkursowego został przyjęty do Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich nr 2 w Śremie. Po jej ukończeniu i promocji 4 września 1936 został przydzielony do 84 Pułku Strzelców Polskich w Pińsku. Tu jako podoficer w stopniu kaprala pełnił obowiązki instruktora w szkolnych kompaniach ckm. W marcu 1939 została zmobilizowana 30 Dywizja Piechoty do której wszedł 84 Pułk Strzelców Polskich. Mieczysław Żygłowicz otrzymał awans na plutonowego i jako zastępca dowódcy plutonu ckm wyjechał z pułkiem na granicę niemiecką.

Mieczysław Żygłowicz brał udział w wojnie obronnej Polski. W ciężkich walkach przeszedł szlak bojowy cofającej się dywizji, Batalion, w którym służył, wycofał się za Bug i został przydzielony do Grupy Operacyjnej "Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. Został ranny w bitwie pod Wolą Gułowską. Leczył się w szpitalu w Radomiu. W grudniu 1939 roli został wywieziony do obozu jeńców wojennych w Landsbergu. Wiosną 1940 uciekł z niewoli. Udał się do krewnych w okolice Frysztaka. Rozpoczął prace w kamieniołomach w Stępinie. Później powrócił do Kołaczyc, tu wstąpił do tajnej organizacji wojskowej kierowanej przez Józefa Matuszewskiego. Odbywano tajne zebrania, kolportowano prasę, a nawet przerzucanie niektórych polskich żołnierzy na Węgry.

W ramach tworzących się struktur organizacyjnych NOW przekształconej później w AK w Kołaczycach powstała Placówka "Kukułka”. Jednym z dowódców plutonu został Mieczysław Żygłowicz a drugim Leopold Cieniek 1914-1978. Prowadził szkolenie wojskowe młodzieży w Kołaczycach, Błażkowej i Kłodawie. Zajmował się transportem broni, szczególnie w okresie przygotowań do realizacji akcji "Burza”. Wysiedlenie Kołaczyc w dniach 19 i 20 września 1944 przerwało działalność konspiracyjną AK w tym rejonie.

Po wojnie pracował w Powszechnej Organizacji "Służba Polsce”. Od 30 kwietnia 1945 do 31 grudnia 1948 pełnił stanowisko komendanta gminnego PW i WF w Kołaczycach. Pełnił również obowiązki instruktora przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Kołaczycach. Uzupełniał swoje wykształcenie, zdał małą maturę, po czym ukończył kurs pedagogiczny. Otrzymał posadę nauczyciela szkoły w Brzostku. Po uzyskaniu pełnych kwalifikacji nauczycielskich podjął pracę w szkole w Trzcinicy. W 1953 ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Katowicach specjalizując się w fizyce i chemii.

W 1953 otrzymał pracę w Szkole Podstawowej TPD w Jaśle mieszczącej się przy ul. Sokoła. Wydział Oświaty budował w tym czasie nową szkołę podstawową TPD przy ulicy Czackiego. Pracę zostały ukończone w 1956. Mieczysław Żygłowicz objął funkcje zastępcy kierownika tej szkoły. Wyposażył szkołę w sprzęt i pomoce naukowe, urządził również nowocześnie pracownię fizyko – chemiczną, która stała się pracownią międzyszkolną. Z czasem rozbudował szkołę wyposażając ją w nowe gabinety. Pełnił też funkcje instruktora fizyki i chemii w Powiatowym Ośrodku Dokształcenia Kadr Oświatowych. Przez rok pełnił funkcję kierownika tego ośrodka.

W 1970 został przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle na stanowisko kierownika. Podjął starania o budowę nowego budynku przy ul. Piotra Skargi. Prace przy budowie szkoły trwały 5 lat. W latach 1973–1977 ukończył zaocznie Wyższe Studia w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Rzeszowie w zakresie pedagogiki opiekuńczej.

Za działalność wojskową, zawodową i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem "Za udział w wojnie obronnej 1939” i wieloma innymi odznaczeniami i medalami.

W 1993 został awansowany do stopnia podporucznika.

W 2013 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia odbyła się w dniu 15 marca 2013, w imieniu prezydenta RP order wręczyła wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik. W uroczystościach, w uroczystościach uczestniczył również burmistrz Jasła Andrzej Czernecki.

W 2014 został awansowany do stopnia majora. Natomiast w 2015, jako jeden z ośmiu osób z terenu Podkarpacia otrzymał okolicznościowy medal "Obrońcy Ojczyzny 1939 – 1945”. Medal, przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wręczyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, w towarzystwie Burmistrza Miasta Jasła – Ryszarda Pabiana.

23 sierpnia 2019 skończył 100 lat, jest ostatnim żyjącym żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego II RP i żołnierzem Armii Krajowej.

                                     

2. Rodzina

Żonaty z nauczycielką Kazimierą Żygłowicz z d. Landorf 05.02.1923 – 27.08.1997, z którą miał dzieci m.in. dwóch synów zmarłych w dzieciństwie Andrzeja 1949 – 1950 i Jana 1958 – 1959. Bratem Mieczysława Żygłowicza, był Adam Marian Żygłowicz 08.12.1913 – 14.11.2008 – żołnierz września 1939.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...