Poprzednia

ⓘ Ulica Pokoju w Tarnowskich Górach
Ulica Pokoju w Tarnowskich Górach
                                     

ⓘ Ulica Pokoju w Tarnowskich Górach

Ulica Pokoju w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic Tarnowskich Gór, ważna arteria komunikacyjna w dzielnicy Śródmieście-Centrum. Stanowi część drogi powiatowej klasy G powiatu tarnogórskiego o numerze 3278S.

                                     

1. Przebieg

Ulica rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego w pobliżu dworca autobusowego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego. Dalej biegnie w kierunku północnym, krzyżując się z ulicą 9 Maja, ulicą Styczyńskiego oraz ulicą Bohaterów Monte Cassino. Swój bieg kończy u wylotu ul. Częstochowskiej, która stanowi kontynuację drogi powiatowej nr 3278S na terenie Lasowic.

                                     

2. Historia

Teren, przez który współcześnie przebiega ulica Pokoju, do połowy XIX wieku był niemal zupełnie pusty. Przecinały się tu jedynie polne trakty łączące Tarnowskie Góry z Lasowicami oraz Nakło z Sowicami. Od lat 60. XIX wieku na obszarze pomiędzy ówczesnymi Hugostraße, Bahnhofstraße i Lukaschikstraße znajdował się niewielki tartak należący do Simona Leschnitzera, przejęty i rozbudowany w 1891 roku przez Lazarusa Moellera, żyda z Miasteczka Śląskiego, który przeniósł do Tarnowskich Gór swój założony w 1850 roku zakład. W 1912 roku kolejny fragment terenu nabył od Richarda Linkego – właściciela cegielni w Rybnej – Max Moeller, syn Lazarusa.

Po jego śmierci w 1920 roku tartak przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, którą prowadziła wdowa, Anna Moeller. Z powodu kryzysu na rynku drewna firma ponosiła coraz większe straty finansowe; zapasy drewna malały, rosły natomiast długi, głównie wobec Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności w Tarnowskich Górach Tarnogórskiego Banku Komunalnego. Firma ogłosiła upadłość, po czym 30 września 1933 roku miasto kupiło w przetargu cały majątek tartaku. Teren uporządkowano, podzielono na parcele budowlane i wystawiono na sprzedaż.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej na terenie dawnego tartaku wytyczono również późniejszą ulicę 9 Maja, po wojnie urządzono w tym miejscu skwer, a w 1950 roku wzniesiono gmach Komitetu Powiatowego PZPR.

We wrześniu 1969 roku oddano do użytku budynek Zespołu Szkół Zawodowych PKP im. 25-lecia PRL obecnie Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II przy ul. Pokoju 14.

Do połowy lat 70. na obszernym placu między siedzibą KP PZPR a dworcem PKP znajdowały się magazyny żywności, na których miejscu został w 1977 roku oddany do użytku dworzec autobusowy. W 2011 roku został on zburzony, na jego miejscu wybudowano nowy obiekt, nazywany "Przystankiem Europa”.

                                     

3. Budynki

Przy ulicy Pokoju znajdują się:

  • wybudowany w latach 2011–2013 dworzec autobusowy "Przystanek Europa” mieszczący do 31 grudnia 2018 siedzibę Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej, a obecnie biura Zarządu Transportu Metropolitalnego ds. Obszaru Północnego – ul. Pokoju 1,
  • budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego wybudowany w latach 50. XX wieku, początkowo siedziba tarnogórskiego Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – róg ul. Pokoju i 9 Maja.
  • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych – ul. Pokoju 14; w budynku mieści się również Koło Polskiego Związku Niewidomych,
                                     

4. Zabytki

Przy ulicy Pokoju znajdują się dwie zabytkowe lokomotywy. Pierwszą jest parowóz towarowy Tp1-18, natomiast drugą jest manewrowa lokomotywa spalinowa SM15-22 uszkodzona w styczniu 2020 roku. Figurują one w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Tarnowskie Góry.

                                     

5. Komunikacja

Ulicą Pokoju kursują autobusy na 40 liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego do 31 grudnia 2018 przez MZKP oraz KZK GOP odjeżdżające lub dojeżdżające do znajdującego się przy tej ulicy dworca autobusowego. Wszystkie przystanki na nim zlokalizowane określane są w rozkładzie jako Tarnowskie Góry Dworzec.

Na dworcu znajduje się 6 stanowisk peronów w zależności od tego, w którym kierunku dana linia autobusowa kursuje:

  • stanowisko 4 – kierunek: Nakło Śląskie, Świerklaniec, Piekary Śląskie, Siewierz linie: 5, 192, 646, 738, 780,
  • stanowisko 3 – kierunek: Osada Jana, Bobrowniki Śląskie, Radzionków, Bytom, Chorzów, Katowice linie: 3, 19, 94, 174, 820,
  • stanowisko 2 – kierunek: Stare Tarnowice, Repty Śląskie, Zbrosławice, Zabrze, Gliwice, Pyskowice linie: 64, 80, 83, 112, 134, 142, 143, 151, 153, 158, 191, 289, 614, 615, 735, 739, 791,
  • stanowisko 1 – kierunek: Osiedle Fazos, Stare Tarnowice, Strzybnica, Czarna Huta, Pniowiec, Tworóg, Krupski Młyn linie: 3, 78, 129, 143, 174, 180, 189, 670, 671, 736, 780,
  • stanowisko 5 – stanowisko komunikacji PKS, międzynarodowej i przewozów komercyjnych,
  • stanowisko 6 – kierunek: Lasowice, Osiedle Lasowice, Nowe Chechło, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Ożarowice, Mierzęcice linie: 87, 145, 151, 173, 179, 146, 283, 614, 615, 646, 780.

Dodatkowo tuż przy samej hali dworca ulokowane są 3 stanowiska do wysiadania.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...