Poprzednia

ⓘ Annales. Etyka w życiu gospodarczym
Annales. Etyka w życiu gospodarczym
                                     

ⓘ Annales. Etyka w życiu gospodarczym

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym – czasopismo naukowe, dyscyplina: etyka. Wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, poświęcone jest etycznym aspektom życia gospodarczego.

                                     

1. O czasopiśmie

Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W Annales… publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy. Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły. Począwszy od 2014 roku ukazuje się w cyklu kwartalnym. Czasopismu od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi międzynarodowa konferencja naukowa "Etyka w życiu gospodarczym". Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

                                     

2. Rada Naukowa

 • prof. zw. dr hab. Czesław Domański przewodniczący, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • dr Přemysl Pálka, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie, Czechy
 • prof. Sharaf N. Rehman, PhD, University of Texas Rio Grande Valley, Stany Zjednoczone
 • prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu, Polska
 • ks. dr Biju Michael SDB, Universita Pontificia Salesiana w Rzymie, Studium Theologicum Salesianum w Jerusalem, Izrael
 • prof. dr Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesi w Ankarze, Turcja
 • prof. David J. Jackson, Bowling Green State University, Stany Zjednoczone
 • prof. dr Nail Öztas, Gazi Üniversitesi w Ankarze, Turcja
 • prof. Heather Hadar Wright, Wittenberg University, Stany Zjednoczone
                                     

3. Bazy

 • BazHum
 • Index Copernicus
 • EBSCO
 • Google Scholar
 • EconPapers
 • WorldCat
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek Electronic Journals Library
 • BazEkon
 • Arianta
 • The Philosopher’s Index
 • BASE Bielefeld Academic Search Engine
 • InfoBase Index
 • CEEOL
 • ProQuest ABI/Inform Global database
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Research Papers in Economics RePEc