Poprzednia

ⓘ Iwona Kraska-Szlenk
                                     

ⓘ Iwona Kraska-Szlenk

W 1987 uzyskała na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego tytuł magistra, a w 1991 tytuł M.A. na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign. W 1995 obroniła tamże doktorat z językoznawstwa, który później nostryfikowała w Polsce. W 2008 habilitowała się na UW podstawie pracy Analogia: relacja między leksykonem a gramatyką.

W skład jej zainteresowań wchodzą: język, kultura i literatura suahili, językoznawstwo kognitywne, frekwencja, badania korpusowe, zagadnienia języka i kultury, analogia.

Od 1988 pracuje na UW. Do 1997 w Zakład Języków i Kultur Afryki Instytutu Orientalistyki UW. A następnie w Katedrze Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW, którą od 2017 kieruje. W latach 1989–1996 przebywała na urlopie naukowym celem prowadzenia badań w USA. Przebywała na stażach także w: Tunezji, Tanzanii, Kenii, Australii i Zanzibarze.

Wypromowała co najmniej dwoje doktorów.

                                     

1. Publikacje książkowe

  • 2015 red. Nipe kalamu: Odsłony dawnej literatury suahili. Warszawa: Elipsa.
  • 2016. Opowieści na werandzie. Wybór z literatury suahili XIX wieku, Warszawa: Elipsa.
  • 2014 Semantics of Body Part Terms: General Trends and a Case Study of Swahili. LINCOM Studies in Semantics 6. München: LINCOM Europa.
  • 1998 z R. Ohly i Z. Podobińską, Język suahili, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.