Poprzednia

ⓘ GlobalG.A.P.
                                     

ⓘ GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. – dobrowolny, międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej adresowany do producentów rolnych.

Standard powstał w 1997 jako EUREGAP z inicjatywy członków europejskiej organizacji EUREP handel detaliczny. Celem powstania było stworzenie jednolitych procedur i wspólnego standardu produkcji rolnej, co znalazło odzwierciedlenie w nazwie G ood A gricultural P ractice. Kierowano się również chęcią zapewnienia jak najwyższego bezpieczeństwa żywności. Standaryzacja obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiewu wysadzenia roślin, do obsługi produktu końcowego, tj. pakowania i przechowywania. Misją standardu jest zapewnienie konsumentowi zdrowej i bezpiecznej żywności w drodze łączenia grup rolniczych i marek pod zestandaryzowanym procesem.

Producenci w ramach działań standardowych są zobowiązani do dbałości o środowisko naturalne, odpowiedniego stosowania i przechowywania środków ochrony roślin, pasz, leków dla zwierząt i innych substancji, odpowiedniego obchodzenia się z odpadami, dbałości o czystość gospodarstwa i BHP pracowników. Na GlobalG.A.P. składa się pięć standardów podstawowych modułów:

  • GRASP: GlobalG.A.P. Risk Assesment for Social Practices.
  • PPM: Plant Propagation Material Standard,
  • CFM: Compoud Feed Manufacturer,
  • AT: Animal Transport,
  • IFA: Integrated Farm Assurance,