Poprzednia

ⓘ Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska
                                     

ⓘ Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska

Stowarzyszenie "Metropolia Bydgoska” – bydgoska organizacja społeczna powstała w 2009 roku. Skupia ono przedstawicieli środowisk naukowych, kulturalnych i biznesowych, a także społeczników i aktywistów miejskich, związanych z Bydgoszczą i regionem.

                                     

1. Organizacja

Organizacja powstała w 2009 roku. Zebrał się komitet założycielski, pod przewodnictwem Eryka Bazylczuka, późniejszego prezesa. Siedziba znajduje się w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 9.

Przewodniczący Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska

Przewodniczący stowarzyszenia wybierany jest na czteroletnią kadencję. Obecny przewodniczący został wybrany ponownie na II kadencję:

 • Piotr Cyprys – 2014-2018
 • Piotr Cyprys – 2018-2022
 • Eryk Bazylczuk – 2010-2014

Wyróżnienia

W 2017 roku Stowarzyszenie "Metropolia Bydgoska” uhonorowano Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, za szczególne zasługi na rzecz Bydgoszczy.

                                     

2. Działalność polityczna

Stowarzyszenie wystawiło własny komitet wyborczy w listopadzie 2014 roku, w wyborach samorządowych do Rady Miasta Bydgoszczy. Kandydatami na radnych miejskich byli przedstawiciele stowarzyszenia, wystawieni we wszystkich okręgach. Kandydatem na prezydenta miasta Bydgoszczy z ramienia stowarzyszenia został jego prezes – Piotr Cyprys. Do komitetu przystąpiły również inne stowarzyszenia, działające w Bydgoszczy oraz członkowie Rad Osiedli. Na KW Metropolia Bydgoska oddano 4638 głosów, na kandydata na prezydenta 4024 głosów. Komitet KWW Metropolia Bydgoska uzyskał ostatecznie 4.78% głosów, co nie pozwoliło wprowadzić do rady miasta żadnego radnego.

                                     

3. Działalność społeczna

Stowarzyszenie organizuje spotkania na rzecz budowy Metropolii Bydgoskiej, m.in. z bydgoskimi naukowcami, samorządowcami i politykami, np. w sprawach:

 • rozbudowy połączeń i modernizacji Portu lotniczego Bydgoszcz-Szwederowo
 • prób likwidacji instytucji lub urzędów w Bydgoszczy.
 • pomijania zachodniej części województwa przy podziale środków regionalnych,
 • budowy drogi ekspresowej S5 w Województwie kujawsko-pomorskim,
                                     

3.1. Działalność społeczna Cykl spotkań" Wieczór z Bydgoszczą”

Organizacja prowadzi działalność społeczno-gospodarczą. Oprócz tego organizowane były także spotkania poświęcone dziejom miasta i estetyce architektury Bydgoszczy. W ramach pierwszego spotkania odbył się wernisaż fotografa Bogdana Dąbrowskiego, podczas którego wystąpili muzycy z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. W ramach kolejnego spotkania odbył się wykład o historii miasta prelegent Robert Grochowski, w tym Placu Teatralnego, życia zakonników z klasztoru Karmelitów oraz bydgoszczan w średniowieczu, na podstawie dokonanych wykopalisk archeologicznych. Kolejnym wykładem historycznym była historia budowy Kanału Bydgoskiego a cykl spotkań z historią domknął wykład o dawnych technikach warzenia piwa.

                                     

3.2. Działalność społeczna Konkurs dla młodzieży szkolnej pt. "Od Kasztelanii Bydgoskiej do metropolii bydgoskiej”

Z okazji 670-lecia nadania praw miejskich Bydgoszczy został ogłoszony konkurs dla uczniów pt. "Od Kasztelanii Bydgoskiej do metropolii bydgoskiej”. Polegał na przedstawieniu rozwoju Bydgoszczy od 1346 roku do dnia dzisiejszego. Nagrody wręczył prezydent Rafał Bruski, konsul honorowy Węgier Marek Pietrzak oraz prezes Stowarzyszenia "Metropolia Bydgoska”, Piotr Cyprys.

                                     

3.3. Działalność społeczna Inicjatywa Ustawodawcza o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Stowarzyszenie jest jednym z członków Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej o Utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Było inicjatorem zbierania podpisów pod projektem ustawy o powołaniu w Bydgoszczy uniwersytetu medycznego. W wyznaczonym czasie udało się zebrać ponad 160 tys. podpisów, czyli ponad wymagany ustawowo próg 100 tys. podpisów. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli także w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu ustawy.

                                     

3.4. Działalność społeczna Podjęcie działań w sprawie podziału środków unijnych w województwie

Stowarzyszenie poruszyło temat niesprawiedliwego podziału funduszy unijnych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2010 roku Urząd Marszałkowski odmówił udostępnienia stowarzyszeniu dokumentacji dotyczącej rozdziału środków z podziałem na gmin w województwie. Zwróciło się do WSA w Toruniu o udostępnienie przez Urząd Marszałkowski wnioskowanych danych w ramach dostępu do informacji publicznej. W 2011 roku prezydent Rafał Bruski zlecił zbadanie sposobu dzielenia funduszy unijnych przez Marszałka. W wyniku przeprowadzonego audytu przez bydgoski ratusz wykazano nierówny podział środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca Bydgoszczy i Torunia.

                                     

3.5. Działalność społeczna Metropolitalny Transport Szynowy

Stowarzyszenie wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy przygotowało Metropolitalny plan rozwoju transportu szynowego. Plan zakłada przywrócenie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 356 z Bydgoszczy do Szubina, budowę systemu Szybkiej Kolei Miejskiej oraz budowę kolejnych linii tramwajowych wraz węzłami przesiadkowymi tramwaj-kolej. W ramach planu zaproponowano budowę 16 km nowych linii tramwajowych:

 • projekt budowy trasy z Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego oraz na Błonie
 • projekt trasy z Ronda Grunwaldzkiego na Plac Poznański przez Nowy Rynek do Ronda Bernardyńskiego
 • projekt budowy trasy tramwajowej z Bielaw do ulicy Fordońskiej, w tym z odcinkiem bezkolizyjnym do Łęgnowa
 • przedłużenie linii tramwajowej z Wilczaka do ulicy Plażowej
 • budowa bypassu z Placu Poznańskiego w kierunku ulicy Pięknej

Planowane węzły przesiadkowe typu Park and Ride:

 • Bielawy
 • Bydgoszcz Wschód powstały w wyniku przebudowy stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód i budowy trasy tramwajowej na Fordon
 • Błonie
 • Łęgnowo
 • Wilczak


                                     

3.6. Działalność społeczna Współpraca przy projekcie" Pamięć bydgoszczan” Archiwum Historii Mówionej

Organizacja była jednym z partnerów projektu "Pamięć bydgoszczan – Archiwum Historii Mówionej”. Celem było rejestrowanie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie opowieści bydgoszczan dotyczących: wyglądu miasta, ważnych wydarzeń historycznych, politycznych i artystycznych, wybitnych osobistości związanych z Bydgoszczą, opisu życia codziennego, zjawisk wielokulturowości i mniejszości narodowych. Zebrana dokumentacja jest dostępna w bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

                                     

3.7. Działalność społeczna Udział w konsultacjach społecznych

Stowarzyszenie brało udział w konsultacjach społecznych o znaczeniu krajowym i regionalnym, między innymi w:

 • Konsultacjach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie Obszarów Funkcjonalnych Miast wojewódzkich
 • Konsultacjach dotyczących Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Konsultacjach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Konsultacjach do Białej Księgi Obszarów Metropolitalnych
 • Konsultacjach do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
 • Konsultacjach Projektu Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego na lata 2010–2015
                                     

3.8. Działalność społeczna Debaty

Organizator debat w 2013 roku, w których poruszano tematy dotyczące aktywności społecznej mieszkańców, w szczególności ludzi młodych oraz rozwoju Bydgoszczy:

 • "Bydgoszcz. Kreujemy zmiany” – wspólnie z Akademią Przyszłości
 • Bądźmy społeczeństwem aktywnym dla Bydgoszczy”
                                     

3.9. Działalność społeczna Konferencja Drogi Wodne

Stowarzyszenie zrealizowało konferencję – "Miejsce Bydgoszczy na transportowej mapie Polski – Drogi Wodne”. Celem konferencji było zaprezentowanie aktualnych koncepcji i projektów powiązanych z drogami wodnymi przebiegającymi przez Bydgoszcz. Głównym prelegentem był prof. Zygmunt Babiński, dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także przewodniczący Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Użytkownicy również szukali:

bydgoski obszar metropolitalny, metropolia bydgoka, stowarzyszenie metropolia bydgoszcz,

...
...
...