Poprzednia

ⓘ Krzysztof Bronisław Kusza
                                     

ⓘ Krzysztof Bronisław Kusza

Krzysztof Bronisław Kusza – polski anestezjolog, profesor nauk medycznych, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu. Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w kadencji 2017–2020.

                                     

1. Życiorys

W 1980 ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 15 czerwca 1994 uzyskał doktorat dzięki pracy pt. Nifedypina i halotan w leczeniu ostrej fazy doświadczalnego zatoru tłuszczowego płuc u królików, a 17 marca 1999 habilitację na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Ocena hemodynamiki mikrokrążenia dokonana in vivo w modyfikacji własnej modelu doświadczenia na wolnym płacie mięśniowym u szczura w znieczuleniu halotanem i izofluranem. 21 grudnia 2012 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Pełni funkcję profesora nadzwyczajnego Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Do 2016 pełnił funkcję kierownika Katedry w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

                                     

2. Publikacje

  • 2009: Hypophosphataemia as an element of refeeding syndrome’ – a complication of nutritional treatment in an extremely neglected 5-year-old girl with infantile cerebral palsy
  • 2004: Levels of Propofol in Human Plasma during Total Intravenous Anesthesis with Remifentanil, XVth International Cogress of the Polish Pharmacological Society, September 12-14
  • 2007: Neurologiczne powikłania w przebiegu sepsy
  • 2007: Volume Replacement with Crystalloid Solutions after Hypovolemic Shock
  • 2009: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of propofol during propofol-alfentanil and propofol-remifentanil total intravenous anaesthesia monitored by spectral frequency index