Poprzednia

ⓘ Maciej Jońca
                                     

ⓘ Maciej Jońca

Maciej Michał Jońca – polski prawnik i historyk sztuki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalista w zakresie prawa rzymskiego.

                                     

1. Życiorys

W 1997 uzyskał maturę. W latach 1997–2002 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaś w latach 1998–2004 studia na kierunku historia sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Od 2002 do 2005 był doktorantem w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL, a w latach 2005–2007 asystentem. W 2006 uzyskał na podstawie rozprawy pt. Parricidium w prawie rzymskim stopień naukowy doktora. W 2007 objął stanowisko adiunkta w tej katedrze. Na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym w 2014 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo w specjalności prawo rzymskie. Został profesorem nadzwyczajnym KUL.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego, organizacji Junge Romanisten i Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL.