Poprzednia

ⓘ Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
                                     

ⓘ Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego – jeden z wydziałów Uniwersytetu SWPS. Istnieje od 2010 roku. Prowadzone są studia na kierunku psychologia i prawo.

W roku akademickim 2018/2019 na WZP kształci się 1639 studentów.

                                     

1. Struktura wydziału

 • Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
 • Katedra Psychologii Zachowań Organizacyjnych
 • Katedra Psychologii Ogólnej i Historii Psychologii
 • Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej
 • Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
 • Instytut Psychologii
 • Katedra Psychologii Społecznej i Międzykulturowej
 • Katedra Prawa Prywatnego
 • Katedra Prawa Publicznego
 • Katedra Prawa Karnego
 • Instytut Prawa
 • Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
 • Katedra Wzornictwa
                                     

2. Kampusy i budynki uczelniane

Bryła budynku nawiązuje swą formą do reduty Fortu św. Wojciecha, który znajdował się w pasie XIX-wiecznej fortyfikacji miasta. Budynek Uczelni należy do najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w kraju o powierzchni użytkowej 18 000 m².

                                     

3. Działalność studencka

W uczelni działa wiele organizacji studenckich, w tym koła naukowe oraz Samorząd Studentów.

 • Koła naukowe organizują cykliczne spotkania, projekcje, seminaria naukowe, rozmowy z praktykami i wybitnymi naukowcami. W uczelni działają m.in.: Samorząd Studentów W Poznaniu, Badawcze Koło Naukowe, Koło Naukowe Tu i Teraz, Koło Naukowe Psychoterapii I Treningu, Koło Naukowe Prawa Prywatnego "Sapere Aude”, Koło Naukowe Nauk Penalnych, Koło Naukowe Psychologii Biznesu, Koło Naukowe Psychologii Dziecka, Koło Naukowe Seksuologii, Prawnicze Koło Naukowe Consilium.