Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wykładowcy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
                                               

Krystian Dudek

Krystian Dudek – doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, absolwent psychologii zarządzania i dziennikarstwa oraz studiów doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru public relations i marketingu politycznego. Autor książki "Rola rzeczników prasowych w komunikacji i masowej”. W latach 2017–2019 prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

                                               

Leon Markiewicz

Leon Markiewicz – polski muzykolog, pedagog, nauczyciel akademicki, publicysta, profesor sztuk muzycznych, w latach 1979-1981 rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

                                               

Kazimierz Marszał

Kazimierz Marszał – polski prawnik, profesor nauk prawnych, karnista, specjalista w zakresie procedury karnej. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, w latach 1973–1976 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

                                               

Kazimierz Ślęczka

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym w 1969 uzyskał stopień magistra za pracę Rola uniformitaryzmu Charlesa Lyella w rozwoju geologii, a rok później doktora za dysertację Uniformitaryzm i aktualizm w teorii geologicznej Charlesa Lyella promotorem obydwu prac był Władysław Krajewski. Został wykładowcą Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ma poglądy feministyczne. Badacz problemów globalizacji, głównie kulturowej. Startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 z listy Zielonych 2004.