Poprzednia

ⓘ Instruktor krajoznawstwa PTTK
                                     

ⓘ Instruktor krajoznawstwa PTTK

Instruktor krajoznawstwa PTTK – członek społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, inicjator działań krajoznawczych. Uprawnienie zostało ustanowione w 1970, w trakcie Ogólnopolskiej Narady Krajoznawczej w Gdańsku. Koordynację działań instruktorów prowadzi Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK.

                                     

1. Stopnie

Uprawnienie instruktora występuje w dwóch stopniach:

 • Instruktor Krajoznawstwa Regionu,
 • Instruktor Krajoznawstwa Polski może je uzyskać osoba, która posiada uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu przez co najmniej 5 lat oraz wykazała się dobrą znajomością walorów krajoznawczych całej Polski.

Instruktorów krajoznawstwa mianuje Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK na wniosek Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa lub z własnej inicjatywy. Prawo do mianowania Instruktorów Krajoznawstwa Regionu Komisja Krajoznawcza może przekazać Regionalnemu Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.

Za długoletnią działalność i wybitne osiągnięcia oraz znaczne zasługi dla rozwoju i organizacji krajoznawstwa w swoim regionie lub Polsce, Instruktor Krajoznawstwa Polski może otrzymać honorowy tytuł Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK.

                                     

2. Zadania

Zadaniem instruktora krajoznawstwa jest:

 • promowanie zdobywania odznak krajoznawczych.
 • systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności krajoznawczych oraz pomnażanie dorobku publikacyjnego i popularyzatorskiego,
 • udział w imprezach krajoznawczych swojego regionu oraz ogólnopolskich,
 • upowszechnianie i realizowanie postanowień kongresów krajoznawstwa polskiego,
 • aktywne uczestnictwo w pracach odpowiednich komisji krajoznawczych, klubów instruktorów krajoznawstwa lub regionalnego kolegium instruktorów krajoznawstwa, współpraca z regionalnymi pracowniami krajoznawczymi PTTK,
                                     
 • Zarządu Oddziału PTTK Od 1956 był przewodniczącym Komisji Narciarskiej Oddziału PTTK w Pabianicach. Był równocześnie działaczem i instruktorem Polskiego Związku
 • instruktora przewodnictwa górskiego, przewodnika beskidzkiego, przewodnika tatrzańskiego, przodownika turystyki górskiej, Instruktora Krajoznawstwa Polski
 • turystyka i krajoznawstwo W II połowie lat 50. XX w. związał się zawodowo z turystyką - pracował przez kilka lat jako kierownik biura Zarządu Okręgu PTTK w Łodzi
 • stopnie zasłużonego instruktora krajoznawstwa i instruktora krajoznawstwa Polski. W 1997 zainicjowała utworzenie Klubu Krajoznawców PTTK przy Uniwersytecie
 • kadry PTTK przodownika turystyki górskiej, przodownika turystyki pieszej, instruktora krajoznawstwa Polski, strażnika ochrony przyrody oraz instruktora szkolenia
 • przewodnikiem miejskim po Wrocławiu, Instruktorem Krajoznawstwa Polski, wiceprezesem Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK W uznaniu dla jego zasług jego imieniem
 • kolarskiej i beskidzkim instruktorem krajoznawstwa a także wykładowcą kursów turystyki kolarskiej. Od 1989 członek honorowy PTTK W latach 80. XX w. był
 • konvencniho pasma v Polsku, Varsava 1976 Krajoznawstwo Poradnik metodyczny dla instruktorów krajoznawstwa Warszawa 1979 Prace krajoznawcze z młodzieżą

Użytkownicy również szukali:

czak kresowy 2020, instruktor krajoznawstwa regionu, zdobywcy odznaki krajoznawczej polski,

...
...
...