Poprzednia

ⓘ Jerzy Kakaracki
                                     

ⓘ Jerzy Kakaracki

Jerzy Kakaracki właściwie Kattaratos, pochodził z greckiej rodziny mieszczańskiej osiadłej w Chocimiu, zajmującej się handlem. Był potomkiem Jerzego z Łożan zwanego też Łozińskim, którego córka Elżbieta była żoną hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły. Służbę w armii koronnej rozpoczął przed 1676 jako towarzysz jazdy pancernej. Odznaczył w wojnie polsko-tureckiej 1672-1676, był wówczas chorążym w rocie pancernej strażnika koronnego Stefana Bidzińskiego. W 1676 podczas sejmu, na wniosek hetmana Dymitra Wiśniowieckiego, za zasługi w walce z wojskami osmańskimi Jan III Sobieski nobilitował Kakarackiego.

Użytkownicy również szukali:

encyklopedia nazwisk,

...
...
...