Poprzednia

ⓘ Nagroda im. Józefa Dietla
                                     

ⓘ Nagroda im. Józefa Dietla

Nagroda im. Józefa Dietla – nagroda ustanowiona przez Korporację Samorządową im. J. Dietla, jest przyznawana osobom fizycznym lub instytucjom działającym na terenie województwa małopolskiego za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego. Patronem nagrody jest Józef Dietl - prezydent Krakowa w latach 1866–1874.

                                     

1. Historia

Nagroda im. Józefa Dietla jest przyznawana od 2008r raz w roku. Na pierwszym posiedzeniu Kapituły Nagrody im. Józefa Dietla w 2007 Marszałek województwa Małopolskiego Marek Nawara powiedział: "Popieram wszelkiego typu inicjatywy, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie sprzyjające rozwojowi społeczności lokalnych. Działalność Józefa Dietla, patrona nagrody, to przykład ogromnego zaangażowania w rozwój naszej Małej Ojczyzny.”. Pierwszym laureatem nagrody został Krzysztof Pawłowski. W skład Kapituły Nagrody wchodzą przedstawiciele: samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, mediów oraz laureatci nagrody z poprzedniego roku powołani na 5 kadencji. 5 września 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Korporacji, które podjęło uchwałę o likwidacji stowarzyszenia, powołano Fundację Nagrody im. Józefa Dietla.

Jej celem jest uhonorowanie osoby fizycznych i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi. Laureaci otrzymują statuetkę z podobizną Józefa Dietla oraz Dyplom Honorowy Nagrody który jest przyznany w trzech kategoriach dla: organizacji pozarządowej, przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego, instytucji państwowej lub samorządowej. Zgodnie z tradycją 19 marca, w Dzień Św. Józefa patrona Krakowa i Józefa Dietla wręczane są laureatom statuetka i dyplomy honorowe.

                                     

2. Laureaci nagrody

Osoby

 • Franciszek Ziejka 2012
 • Agata Wilam 2014
 • Anna Dymna 2010
 • Krzysztof Pawłowski 2008
 • Jolanta Stokłosa 2013
 • Bartosz Szydłowski 2009
 • Andrzej Zoll 2015
 • Andrzej Augustyński 2011

Organizacje i instytucje

 • Kopalnia soli Wieliczka 2012
 • Grupa Azoty 2013
 • Muzeum Narodowe w Krakowie 2013
 • Muzeum Lotnictwa w Krakowie 2012
 • Stowarzyszenie Wiosna 2013,
 • Klub Jagielloński 2012,
 • Biblioteka Polskiej Piosenki 2014
 • Port lotniczy Kraków-Balice 2015
 • Stalprodukt S.A. 2012
 • Europa SE oddział w Polsce
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 2015.
 • Stowarzyszenie Sieć Solidarności 2014,
                                     
 • 39 im. J. Dietla na os. Oświecenia oraz Szpital im J. Dietla przy ul. Skarbowej. Działa także Małopolska Wyższa Szkoła im Józefa Dietla Jego imię
 • świętego Jerzego 2012 Nagroda Totus 2011 Nagroda im Józefa Dietla 2011 Nagroda Tarnowskiej Fundacji Kultury Uskrzydlony 2010 Nagroda NSZZ Solidarność Solidarni
 • Nagroda Ratzingera nagroda w dziedzinie teologii, przyznawana przez Watykańską Fundację Józefa Ratzingera - Benedykta XVI. Czasami nazywana Noblem z
 • Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Literacką im Józefa Czechowicza 1976, 1987 Jest również laureatem Honorowej Nagrody im dr Józefa Dietla Twórca i wieloletni
 • Nagroda Historyczna im Kazimierza Moczarskiego polskie wyróżnienie przyznawane corocznie dla najlepszej książki historycznej ubiegłego roku przy
 • Nagroda im Józefa Dietla 2012 Nagroda im prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana przez Fundację Bankową im Leopolda Kronenberga 2014 Nagroda Funduszu
 • Ludwik Jerzy Rossowski, ks. Czesław Wala, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, zespół redakcyjny Zeszytów
 • Benemeriti Ordynariat Polowy WP 2014 Europejska Nagroda Obywatelska 2012 Nagroda im Józefa Dietla 2013 20 września 2018 w reportażu Janusza Schwertnera
 • Księcia Gedymina Republiki Litewskiej 1997 Nagroda im Jerzmanowskich 2013 Nagroda im Józefa Dietla 2015 Doctor honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego
 • Świętego Rafała Archanioła nagroda Galerii Art Cherub i Szpitala Zakonu Bonifratrów 2010 Nagroda im Józefa Dietla 2011 Tytuł Małopolanin Roku