Poprzednia

ⓘ Mrozowiccy herbu Prus III
Mrozowiccy herbu Prus III
                                     

ⓘ Mrozowiccy herbu Prus III

Mrozowiccy – polski ród szlachecki pieczętujący się herbem Prus III

Pochodzenia staropruskiego, od II połowy XIII wieku obecny na Mazowszu, gdzie otrzymał od książąt mazowieckich w zamian za służbę wojskową nadania ziemskie na obszarze położonym na południe od dzisiejszej Warszawy w okolicach Grójca. W połowie XV wieku przyjęli nazwisko od dóbr Mrozowice w ziemi bełskiej i do końca XVIII wieku pisali się z Mrozowic; byli wspólnego pochodzenia z senatorską rodziną Wieczwińskich vel Wieczffińskich vel Witwińskich, która w tym czasie otrzymała nadania w ziemi zawkrzeńskiej i przyjęła swoje nazwisko od dóbr Wieczwnia obecnie Wieczfnia Kościelna. Służyli rycersko, jako rotmistrzowie, pułkownicy i regimentarze wojsk koronnych, w wojnach z: Tatarami, Turcją, Moskwą i Multanami, często poświęcając swoje życie. Do końca I Rzeczypospolitej wielu z nich, mając gruntowne wykształcenie zdobyte w kolegiach jezuickich, Akademii Krakowskiej i Zamojskiej, pełniło urzędy grodzkie i ziemskie, głównie sędziowskie, na Rusi Czerwonej oraz funkcje sekretarzy królewskich, kolejno królów: Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego i Augusta II Mocnego oraz podkomorzego koronnego i szambelana Stanisława Augusta Poniatowskiego. Brali udział w: Konfederacji Barskiej, wojnie z Austrią 1809, wojnie z Rosją 1812, Wiośnie Ludów w Galicji 1848, Powstaniu Węgierskim 1848, Powstaniu Styczniowym, I Wojnie Światowej, Kampanii Wrześniowej 1939, II Wojnie Światowej na Zachodzie oraz w Powstaniu Warszawskim. Wielu przedstawicieli rodziny od początków XVII wieku było ludźmi pióra: poetami, pisarzami, tłumaczami literatury historycznej i religijnej, publicystami i dziennikarzami, którzy publikowali w językach: łacińskim, polskim i francuskim.

                                     

1. Przedstawiciele rodu

 • Jerzy Mrozowicki 1605-1677 – sekretarz królewski, deputat na Trybunał Główny Koronny w Lublinie, rotmistrz pospolitego ruszenia ziemi halickiej, pisarz ziemski halicki, poseł na sejmy, podstarosta halicki, podstarosta lwowski, poseł do hospodara mołdawskiego Bazylego Lupu, pisarz ziemski żydaczowski, sędzia kapturowy ziemi halickiej, podstarosta i sędzia grodzki krakowski, komornik ziemski krakowski, elektor w latach: 1632, 1648 i 1669
 • Stanisław Mrozowicki 1757-1832 – członek Stanów Galicyjskich, członek władz tymczasowych Galicji w 1809 roku
 • Konstanty Stanisław Mrozowicki 1649-1717 – sekretarz królewski, prezydent Lubelskiego Trybunału Koronnego, ksiądz, administrator sede vacante Archidiecezji Lwowskiej, kanclerz kapituły metropolitalnej, oficjał, wikariusz generalny i archidiakon lwowski, proboszcz buski i rohatyński
 • Barbara Aniela Mrozowicka 1741-1796 – starościanka stęgwilska, benedyktynka sakramentka
 • Paweł Mrozowicki 1589-1640 – podstarości i pisarz grodzki trembowelski, pisarz ostrzeszowski, poseł na Sejm, elektor 1632
 • Adam Mrozowicki 1705-1775 – starosta stęgwilski, regimentarz wojsk koronnych, konfederat barski, skarbnik lwowski, podsędek ziemski lwowski
 • Marcin Mrozowicki 1651-1688 – cześnik buski, podstoli grabowiecki, elektor 1669
 • Aleksander Mrozowicki 1555-1600 – mąż rycerski, uczestnik wojen z: Turcją, Wołoszczyzną i Tatarami
 • Zofia Janina z Żelskich Mrozowicka 1888-1970 – dziennikarka, działaczka społeczna
 • Michał Piotr Mrozowicki ur. 1956- – profesor dr habil., literaturoznawca, romanista
 • Mikołaj Sabba Mrozowicki 1739-1827 – podkomorzy JKM, konsyliarz i członek Rady Generalnej Konfederacji Barskiej, rotmistrz chorągwi pancernej, elektor 1764, członek Stanów Galicyjskich
 • Stanisław Mrozowicki Morozenko 1610-1649 – pułkownik korsuński
 • Stanisław Mrozowicki 1677-1704 – skarbnik lwowski
 • Regina Anastazja Mrozowicka 1879-1968 – literatka, dziennikarka, tłumaczka literatury francuskiej
 • Aleksander Mrozowicki 1674-1733 – podstoli bracławski, sędzia kapturowy ziemi halickiej
 • Irena Mrozowicka 1863-1939 – pisarka dla młodzieży i dzieci, działaczka społeczna
 • Teodor Józef Tadeusz Ignacy Mrozowicki 1784-1862 – pionier przemysłu cukrowniczego w Galicji
 • Zofia Mrozowicka 1861-1917 – pisarka pozytywistyczna, publicystka i działaczka społeczna
 • Józef Michał Mrozowicki 1913-1940 – komendant główny Legionu Młodych, prezes Legionu Młodzieży Polskiej, redaktor naczelny Kuźni Młodych, publicysta
 • Paweł Mrozowicki 1645-1697 – sędzia ziemski halicki, sędzia kapturowy ziemi halickiej, pisarz ziemski halicki, podstarości lwowski, notariusz ziemski halicki, sędzia grodzki lwowski, pisarz grodzki żydaczowski, komornik graniczny żydaczowski i lwowski, deputat na Trybunały Koronne, elektor 1669 i 1674
 • Adam Kazimierz Mrozowicki 1877-1914 – porucznik artylerii wojsk Austrio-Węgier
 • Jan Franciszek Mrozowicki 1652-1714 – sędzia ziemski lwowski, pisarz ziemski halicki, sędzia i podstarości buski, stolnik trembowelski, deputat na Trybunał Koronny, poseł na Sejmy
 • Józef Michał Wincenty Kazimierz Mrozowicki 1747-1828 – pułkownik JKM, konfederat barski, członek Stanów Galicyjskich
 • Michał Władysław Mrozowicki 1826-1871 – kapitan Legionu Polskiego na Węgrzech, komisarz pełnomocny Rządu Narodowego Powstania Styczniowego w Księstwach Naddunajskich, Komisarz Wojenny i Administracyjny w Mołdawii, publicysta
 • Wizyta Teresa Mrozowicka 1758-1774 – starościanka stęgwilska, tłumaczka literatury historycznej
 • Stanisław Mrozowicki 1585-1618 – rotmistrz Lisowczyków
 • Franciszek Mrozowicki 1788-1843 – porucznik ułanów Księstwa Warszawskiego
 • Zofia Kazimiera z Mrozowickich Rudnicka 1828-1903 – powieściopisarka, nowelistka, pisarka dla dzieci
 • Jan Klemens Mrozowicki 1910-1972 – kapitan żeglugi wielkiej, literat
                                     

2. Literatura dodatkowa

 • Mrozowicki herbu Prus. W: Kasper Niesiecki: Korona polska przy złotej wolności starożytnymi wszystkich katedr, prowincji i rycerstwa klejnotami. T. III. Lwów: drukarnia Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1740, s. 317–318.

Użytkownicy również szukali:

herb rodu płońskich, herb rodziny głowackich, nazwisko prus pochodzenie, nazwisko pruss,

...
...
...