Poprzednia

ⓘ Leopold Wajgiel
                                     

ⓘ Leopold Wajgiel

Leopold Wajgiel – polski pedagog, profesor gimnazjalny, arachnolog, działacz społeczny i turystyczny, publicysta, działający w ówczesnej Galicji.

                                     

1. Życiorys

Studia uniwersyteckie odbył we Lwowie i Wiedniu. Pracował jako profesor gimnazjalny, w latach 1872-1887 w Kołomyi, a następnie we Lwowie. Około 1870 r. poślubił Heliodorę Nowogrodzką, z którą miał syna Eugeniusza 1873-1944, lekarza i weterynarza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego.

                                     

2. Działność naukowa i popularnonaukowa

Był z zamiłowania zoologiem – zajmował się głównie arachnologią. Badaniami objął całą ówczesną Galicję. W oparciu o okazy dostarczone przez Władysława Kulczyńskiego opracował jedne z pierwszych wykazów pajęczaków tatrzańskich m.in. pająków i kosarzy: Spis pająków "Sprawozdania Komisji Fizjograficznej” 1867, 1868, Pajęczaki galicyjskie Arachnoidea Halicjae Kołomyja 1874. Całość fauny galicyjskiej w tym i tatrzańskiej omówił w dziele pt. Grundzüge der zoogeographischen Verhältnisse Galiziens Lemberg 1895. Był także autorem artykułu O faunie grobów ludzkich 1889. Poza tym drukował szereg artykułów naukowych i popularnonaukowych na różne tematy przyrodnicze m.in. w czasopiśmie "Przyrodnik”, którego był współwydawcą w latach 1871-1872 oraz geograficzne i etnograficzne m.in. w "Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego” i w wydawanym przez siebie "Turyście”, p. niżej. Dominowały w nich tematy dotyczące Czarnohory i Tatr. W 1877 r. opublikował Rys miasta Kołomyi, w którym oprócz historii samego miasta przedstawił dzieje Pokucia oraz szereg informacji geograficznych i etnograficznych dot. Huculszczyzny.

                                     

3. Działalność turystyczna i społeczna

Był aktywnym turystą górskim, członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego. W czasie pobytu w Kołomyi był jednym z założycieli w 1878 i najaktywniejszych działaczy Kołomyjskiego Oddziału tego towarzystwa, a w latach 1878-1887 jego wiceprezesem. Już w 1880 r. wyznakował za pomocą wykonanych własnym sumptem drogowskazów szlak wiodący z Żabiego przez Krasny Łuh na Howerlę. Był to pierwszy przypadek wyznakowania szlaku turystycznego w dziejach polskiej turystyki. W tym samym 1880 r. działał przy organizacji w Kołomyi wielkiej wystawy etnograficznej, prezentującej dorobek kulturowy Pokucia. W 1883 r. wydawał w tym mieście dla Oddziału Czarnohorskiego Towarzystwa Tatrzańskiego czasopismo "Turysta” p. wyżej. Był autorem turystycznego Przewodnika na Czarnohorę i w góry Pokuckie z mapą Lwów 1885. W 1895 r. został skreślony z listy członków Kołomyjskiego Oddziału TT za niepłacenie składek.

Został jednym z pierwszych członków Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności. Był obywatelem honorowym miasta Kołomyja.                                     
  • proboszcz parafii pw. św. Antoniego z Padwy, teolog, publicysta Eugeniusz Wajgiel zm. 3 sierpnia profesor Uniwersytetu Warszawskiego, weterynarz Władysław
  • ur. 1917 godność członka honorowego od 26 października 1989 Marian Wajgiel 1920 2003 godność członka honorowego od 26 października 1989 Józef

Użytkownicy również szukali:

...
...
...