Poprzednia

ⓘ PUMA (przegląd)
                                     

ⓘ PUMA (przegląd)

Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA – ogólnopolska, dawniej międzynarodowa, senioralna, cykliczna impreza artystyczna odbywająca się w Dąbrowie Górniczej.

Do 2008 wydarzenie nosiło nazwę Festiwal Twórczości Artystycznej Domów Pomocy Społecznej. W 2009 nazwę zmieniono na Ogólnopolski Przegląd Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej.

Celem organizowania przeglądu jest m.in.: propagowanie i promowanie twórczości mieszkańców domów pomocy, zaprezentowanie ich dorobku zarówno zespołów, jak i solistów, rozwijanie wrażliwości estetycznej, pielęgnowanie ludowych tradycji regionalnych, upowszechnianie pożądanych społecznie wzorów spędzenia wolnego czasu, wymiana pomysłów i doświadczeń artystycznych w gronie twórców, umożliwienie konfrontacji osiągnięć własnych i współzawodników, doskonalenie pracy twórczej artystów i zespołów, integracja społeczna środowiskowa, podniesienie samooceny seniorów. Występom artystycznym towarzyszą konferencje i wykłady np. w 2017 przewodniczącym komitetu naukowego był prof. Adam Zych.

W Przeglądzie udział biorą mieszkańcy domów pomocy społecznej stacjonarnych i dziennych oraz ich zespoły, jak również uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, przygotowując dowolny repertuar. Każdy ze startujących zespołów ma obowiązek delegowania jednego jurora, który jednak nie może oceniać własnego zespołu.

Patronat honorowy nad imprezą sprawuje minister Elżbieta Rafalska i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, a wcześniej m.in. Anna Komorowska i Władysław Kosiniak-Kamysz. Gośćmi zaproszonymi na poszczególne edycje przeglądu byli m.in.: Magdalena Anioł, bp Antoni Długosz, Jacek Łapot, Mieczysław Szcześniak, Marzena Kipiel-Sztuka, Krzysztof Respondek, grupa Golec uOrkiestra, zespół Universe, grupa Kindla i Iwan Komarenko.