Poprzednia

ⓘ Danuta Guzal
                                     

ⓘ Danuta Guzal

Danuta Jolanta Guzal-Dec – polska ekonomistka, doktor habilitowana, wykładowczyni Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

                                     

1. Życiorys

Jako uczennica stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci). Ukończyła Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2002, praca magisterska: Rola Lublina w układzie osadniczym kraju i regionu oraz podyplomowe studia pedagogiczne tamże 2002. W 2008 doktoryzowała się z ekonomii na podstawie pracy Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego promotor: Mieczysław Adamowicz. W 2017 habilitowała się na podstawie opracowania Samorząd gminy w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego.

Od 2003 wykłada w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; początkowo jako asystentka, zaś od 2008 jako starsza wykładowczyni. Obecnie kieruje tam Zakładem Ekonomii.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Biała Podlaska, 2015.
  • Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego, Biała Podlaska, 2009.
  • Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Biała Podlaska, 2015.