Poprzednia

ⓘ Refektarz
Refektarz
                                     

ⓘ Refektarz

Refektarz – w budynkach klasztornych, seminariach duchownych duże pomieszczenie służące jako jadalnia, charakterystyczne zwłaszcza dla klasztorów średniowiecznych.

Refektarze umieszczane były najczęściej przy otaczającym wirydarz krużganku, w skrzydle oddalonym od kościoła najczęściej było to skrzydło południowe lub północne, po stronie przeciwnej niż kościół. Zarysem i wystrojem architektonicznym był zbliżony do kapitularza. Była to sala najczęściej przykryta sklepieniem krzyżowym, oświetlona dużymi oknami, która była połączona z krużgankiem kilkoma wejściami.

                                     
  • rekonstrukcja z 1902 roku Pałac Wielkich Mistrzów Letni Refektarz - sala audiencjalna Zimowy Refektarz - we wnętrzu kartusz herbowy królów polskich z rodu
  • monasterskich wchodzą: sobór Narodzenia Matki Bożej refektarz z cerkwiami Narodzenia Pańskiego i św. Onufrego refektarz z dzwonnicą cerkiew św. Mitrofana cerkiew
  • zniszczeniu uległy dawne budynki mieszkalne, natomiast nie ucierpiał refektarz ani cerkiew. A. Shkodrova, Among Prilep s Thunder and Lightning ГАЛЕРИЈА:
  • klasztor i refektarz W 2015 r. niewielki teren pomiędzy zabudową dawnej poczty paczkowej później furta Klasztoru Dominikanów i refektarzem klasztornym
  • gotyckimi sklepieniami w piwnicach oraz obszerna sala stanowiąca dawniej refektarz i kaplicę. Zamek posiadał własne zaplecze gospodarcze - młyn, browar i
  • Cantans. Ukończono również renowację i udostępniono zwiedzającym refektarz opata oraz refektarz letni 2005 Obecnie wrzesień 2009 trwają prace konserwatorskie
  • i 9 Wrabec, 2000: str. 10 Juzwenko, str. 2 - 3 Hołownia R., 2011: Dawny refektarz w gmachu głównym Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu. Wydawca:
  • klasztoru zachowały się trzy cerkwie: Sameba, Chwtaeba i Kwelacminda oraz refektarz winnica i budynek akademii. Najwcześniejsza budowla to cerkiew Sameba
  • fundacji Fieodora Dieriewnina. W 1868 do obiektu dostawiono dzwonnicę i refektarz Powiększoną cerkiew poświęcił metropolita moskiewski Innocenty. Cerkiew

Użytkownicy również szukali:

refektarz zakonny,

...
...
...