Poprzednia

ⓘ Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
                                     

ⓘ Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe – czasopismo naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, dyscyplina: nauki społeczne i ekonomiczne. Redakcja czasopisma mieści się w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

                                     

1. O czasopiśmie

Czasopismo, którego celem jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, dotyczących głównie krajów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach badań ekonomicznych i społecznych szczególnie istotne jest znaczenie:

 • zagadnień makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: a) wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju; b) globalizacji gospodarki; c) rynku pracy; d) rynku finansowego; e) kursów walut; f) transferu technologii; g) ekonomii rozwoju; h) kwestii) kwestii europejskiej integracji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rynku europejskiego oraz polityki gospodarczej i społecznej UE, kwestii regulacyjnych i globalizacji;
 • zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz procesem ich internacjonalizacji i zdolności do tworzenia innowacji.

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

                                     

2. Rada Naukowa

 • Anna Fornalczyk
 • Elżbieta Mączyńska
 • Robert H. Bock
 • Jorma Larimo
 • Mordechai Kreinin
 • Antoni Marszałek
 • Nicola Acocella
 • Carol Frances
 • Zbigniew Madej
 • Ekrem Erdem
 • Stanisław Rudolf
 • H.S. Kehal
 • Wagiha Taylor
 • Stefan Krajewski
                                     

3. Bazy

 • Baidu Scholar
 • Arianta
 • ECONIS
 • EBSCO relevant databases
 • WanFang Data
 • Primo Central ExLibris
 • Research Papers in Economics RePEc
 • ProQuest relevant databases
 • Cabells Directory
 • Ulrichs Periodicals Directory/ulrichsweb
 • Sherpa/RoMEO
 • BazEkon
 • Index Copernicus
 • EBSCO Discovery Service
 • EconBiz
 • Celdes
 • JournalTOCs
 • Elsevier - SCOPUS
 • Summon Serials Solutions/ProQuest
 • CNKI Scholar China National Knowledge Infrastructure
 • Google Scholar
 • ResearchGate
 • J-Gate
 • ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • POL-index
 • Genamics JournalSeek
 • Naviga Softweco
 • WorldCat OCLC
 • DOAJ Directory of Open Access Journals
 • CNPIEC
 • SCImago SJR
 • Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index
 • ReadCube
 • TDOne TDNet
 • KESLI-NDSL Korean National Discovery for Science Leaders
 • CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities