Poprzednia

ⓘ Gospodarka Somalii
Gospodarka Somalii
                                     

ⓘ Gospodarka Somalii

Gospodarka Somalii – gospodarka zdominowana przez szarą strefę, oparta na hodowli bydła, działalności przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w przelewach pieniężnych i usługach telekomunikacjnych, jedna z najsłabiej rozwiniętych gospodarek Afryki.

Wartość PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 478 dolarów USA wg danych z 2017 roku i należy do najniższych na świecie. Kraj ten stopniowo wprowadza, po zmianach politycznych, elementy gospodarki rynkowej. Chaos w kraju był powodem pojawienia się somalijskiego piractwa porywania statków handlowych i uwalniania ich za okup. Somalia uznawana jest za państwo upadłe. Rząd Somalii nie ma zdolności ściągania podatków, a dług publiczny szacowany jest na 77% PKB 2017. Wobec braku systemu bankowego rozwinął się system przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w przelewach pieniężnych.

                                     

1. Powody słabego rozwoju

Wojna z Etiopią o Ogaden w 1977 roku, wojna w latach 2006–2009, wieloletnia wojna domowa i długotrwała susza załamały gospodarkę Somalii, doprowadzając państwo pod koniec lat 80. XX w. do klęski głodu. Sytuacji nie udało się opanować pomimo międzynarodowych operacji humanitarnych, zwłaszcza masowych dostaw żywności, leków i innych artykułów, które były przechwytywane podczas transportów przez lokalne bandy i piratów. Kryzys gospodarczy przyczynił się do zaostrzenia konfliktów politycznych – pogłębienia tendencji separatystycznych na północy kraju i walk klanowych.

                                     

2. Przemysł

W Somalii występują liczne surowce mineralne, m.in.: rudy uranu, żelaza, manganu, cyny, złota, srebra, gipsu wielkie złoża koło miasta Berbera oraz ropa naftowa. Eksploatację złóż uniemożliwia brak funduszy, dróg, wody, a także walki wewnętrzne. Energia elektryczna 236 mln kW h, 2003 produkowana głównie w elektrowniach cieplnych. W przemyśle przetwórczym, rozwijanym dzięki pomocy zagranicznej, dominuje przetwórstwo produktów rolnych: fabryki konserw rybnych i mięsnych, olejarnie, gorzelnie, wytwórnie napojów gazowanych, mączki bananowej, cukrownie; ponadto tkalnie, oczyszczalnie bawełny, fabryki obuwia, zakłady obróbki drewna oraz rafineria; przemysł, skupiony w Mogadiszu i innych, większych miastach, dostarcza ok. 7% wartości PKB 2013; anarchia administracyjna sprawia jednak, że znaczna część produkcji jest rabowana i dostępna w obrocie czarnorynkowym.

                                     

3. Rolnictwo i rybołówstwo

Rolnictwo jest najważniejszym sektorem gospodarki Somalii. Zdominowane jest przez półkoczownicze pasterstwo, zatrudnia 71% ludności 2000 i dostarcza ok. 60% wartości PKB 2013. Pastwiska zajmują 69% powierzchni kraju, najważniejsze występują w północnej części Somalii; hoduje się głównie owce 13.1 mln, 2003, kozy 12.7 mln, wielbłądy 7.0 mln i bydło 5.4 mln, gł. na południu kraju. Uprawa roli, zwłaszcza na terenach nawadnianych, odbywa się w dolinach rzek Dżuba i Uebi Szebelie. Główne rośliny uprawne to: banany, trzcina cukrowa i bawełna. Do uprawnych roślin żywieniowych zalicza się: kukurydzę, sorgo, sezam, orzeszki ziemne, rośliny strączkowe, wprowadza się uprawę ryżu; niedostatek żywności częściowo łagodzi rozwijające się rybołówstwo w głównej mierze tuńczyki i sardynki.

                                     

4. Transport i łączność

W przewozach podstawową rolę odgrywa transport juczny; najważniejsze porty morskie to: Kisimaju, Mogadiszu, Berberze, a najważniejszym lotniskiem jest to w stolicy kraju, Mogadiszu.

Państwowa sieć łączności telekomunikacyjnej została zniszczona w czasie walk; w stolicy i większych miastach odbudowywana przez prywatnych operatorów.

                                     

5. Handel zagraniczny

W 1995 roku odnotowano dodatni bilans handlowy w wysokości 48 mln USD. Według danych z 2016 roku wartość eksportu szacowana była na 333 mln dolarów, a importu na 2.22 mld dolarów, skutkując ujemnym saldem w wysokości 1.89 mld USD.

Głównymi produktami importowanymi są artykuły spożywcze 23% całego importu, a eksportowymi – żywe owce i kozy 32% eksportu, banany, skóry, ryby, węgiel drzewny i złom.

W 2017 roku głównymi rynkami eksportowymi były Oman, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen i Pakistan, import pochodził z Chin, Indii, Etiopii i Omanu.

                                     
  • Somalia som. Soomaaliya arab. الصومال, As - Sumal, As - Sūmāl Federalna Republika Somalii som. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arab. جمهورية الصومال
  • Gospodarka Rwandy jest słabo rozwinięta, głównie rolnicza. Dodatkowo rozwój utrudnia śródlądowe położenie, brak rezerw ziem uprawnych i duża erozja gleb
  • Gospodarka Sudanu jest zdominowana przez rolnictwo. Obecnie kraj cierpi z powodu wysokiej inflacji i długu publicznego. Pierwsza wojna domowa zakończyła
  • Gospodarka Beninu słabo rozwinięta gospodarka oparta głównie na rolnictwie. Benin należy do najbiedniejszych krajów na świecie. ONZ zalicza go do grupy
  • Gospodarka Południowej Afryki to rynek wschodzący rozwijający się oparty na własnych znacznych zasobach naturalnych. Dobrze rozwinięte są również finanse
  • Gospodarka Burundi Burundi jest słabo rozwiniętym krajem rolniczym. Według danych z 2008 roku, rolnictwo dostarcza 32, 9 PKB, a także zatrudnia ponad
  • Gospodarka Zambii Zambia należy do grupy najbiedniejszych państw w Afryce pomimo dosyć dobrze rozwiniętego przemysłu oraz licznych bogactw naturalnych
  • Gospodarka Republiki Środkowoafrykańskiej gospodarka rynkowa, jeden z najbiedniejszych i najmniej rozwiniętych krajów świata. Najważniejszą gałęzią gospodarki
  • Gospodarka starożytnego Egiptu system ekonomiczny starożytnego Egiptu, stanowiący przykład gospodarki opartej na magazynowaniu i redystrybucji. Administracja