Poprzednia

ⓘ Ireneusz Zbiciński
                                     

ⓘ Ireneusz Zbiciński

Ireneusz Zbiciński – polski naukowiec, specjalista w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Politechniki Łódzkiej, prorektor tej uczelni.

                                     

1. Życiorys

W 1977 ukończył studia z zakresu inżynierii chemicznej na Politechnice Łódzkiej, tam też doktoryzował się w 1981. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w oparciu o pracę Modelowanie i weryfikacja wymiany pędu, ciepła i masy w strefie atomizacji. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał 30 listopada 2001.

Zawodowo związany z Politechniką Łódzką, na której doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego 2004. Na uczelni tej kierował Katedrą Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych oraz Katedrą Inżynierii Środowiska. W latach 2002–2005 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, później sprawował funkcję prorektora do spraw studenckich 2005–2008 oraz do spraw nauki 2008–2012. W kadencji 2012–2016 był dziekanem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. W kadencji 2016–2020 ponownie został wybrany na prorektora Politechniki Łódzkiej do spraw nauki.

Specjalizuje się w inżynierii chemicznej i procesowej oraz inżynierii środowiska. Opublikował ponad 160 prac, wypromował 14 doktorów nauk technicznych. Został członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk oraz Baltic University Board.

W 2010 otrzymał międzynarodową nagrodę Qilu Friendship Award za wkład w rozwój ekonomiczny i socjalny prowincji Szantung.

W 2013, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony także Medalem Komisji Edukacji Narodowej 2003.