Poprzednia

ⓘ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
                                     

ⓘ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica – polskie czasopismo naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy numer periodyku wydano w 1998 roku.

Wszystkie artykuły publikowane na łamach kwartalnika dostępne są w otwartym dostępie licencja: CC BY-NC-ND.

                                     

1. O czasopiśmie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest kontynuacją periodyków specjalistycznych wydawanych od 1955 roku. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie. Pismo jest kwartalnikiem. Dwa numery w roku są tematyczne, trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy gromadzący teksty o literaturze różnych epok oraz artykuły teoretycznoliterackie i metodyczne. Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

                                     

2. Rada Naukowa

 • Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski
 • Maria Wojtak, UMCS w Lublinie
 • Bogdan Mazan, Uniwersytet Łódzki
 • Teresa Dalecka, Vilniaus Universitetas
 • John Bates, University of Glasgow
 • Clare Cavanagh, Northwestern University
 • Aleksander Fiut, Uniwersytet Jagielloński
 • Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski
 • Kris Van Heuckelom, Katholieke Universiteit Leuven
 • Arent van Nieukerken, Universiteit van Amsterdam
 • Tomasz Wójcik, Uniwersytet Warszawski
 • Stanley Bill, University of Cambridge
 • Maryla Laurent, Université Charles-de-Gaulle, Lille
 • Arkadiusz Morawiec, Uniwersytet Łódzki
                                     
 • Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica 7, 2005, s. 92 . JozefJ. Mistrík JozefJ., Encyklopédia
 • Wprowadzenie do rozważań o krytyce słuchowiskowej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica Nr 1, s. 170, 1998. Książka telefoniczna. genealogyindexer
 • epizod biografii Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica 6 2001, s. 21, 22. Volumina Legum, t. IV, Petersburg
 • życia i śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica s. 58 - 76, 2012. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
 • Documentaries More Similar to a Reality Show? . Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica 35 5 2016. DOI: 10.18778 1505 - 9057.35.14 ang
 • części Tryptyku rzymskiego Jana. Pawła II Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica 10, s. 185 - 197, 2008. Uniwersytet Łódzki. ISSN
 • wieku na przykładzie akrostychu i chronostychu. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica 13, s. 19 - 33, 2010. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu

Użytkownicy również szukali:

acta universitatis lodziensis folia litteraria polonica 007 tom ii 2005, folia litteraria polonica 2019, folia litteraria polonica punkty, folia litteraria polonica wuł,

...
...
...