Poprzednia

ⓘ Michał Wszoła
Michał Wszoła
                                     

ⓘ Michał Wszoła

Michał Wszoła – polski lekarz, chirurg ogólny, transplantolog, proktolog i gastrolog, dr hab. nauk medycznych.

Pomysłodawca i współautor Bionicznej Trzustki. Przewodniczący Rady Konsorcjum Bionic oraz Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Autor nowej procedury medycznej – endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod błonę śluzową żołądka.

                                     

1. Wykształcenie i kariera zawodowa

W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę I wydziału Lekarskiego na podstawie rozprawy: "Ocena częstości występowania przewlekłego zakażenia Chlamydia Pneumoniae u chorych dializowanych oczekujących na przeszczepienie nerki".

W latach 2001-2007 odbył specjalizację z chirurgii ogólnej, a następnie w latach 2008-2010 specjalizację z transplantologii w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM.

W 2008 ukończył szkolenie z zakresu transplantacji wysp trzustkowych i trzustki w Mediolanie w San Rafaelle Ospedal.

W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego na podstawie osiągnięcia naukowo – technicznego pt: "Ocena czynników wpływających na wczesne i odległe wyniki przeszczepienia nerki”.

W latach 2001-2016 pracownik w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2011-2016 Kierownik Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Założyciel międzynarodowego portalu, multimedialnej platformy do wymiany wiedzy medycznej MEDtube Sp. Z o.o. W latach 2013 -2016 Redaktor Naczelny kwartalnika MEDtube Science.

Współzałożyciel platformy multimedialnej medizzy.com.

Od wielu lat zajmuje się diagnostyką endoskopową przewodu pokarmowego, transplantolog przeszczepiający: trzustki, wyspy trzustkowe w leczeniu cukrzycy i przewlekłego zapalenia trzustki. Przeszczepiający nerki – pobrane zarówno od dawców zmarłych jak i w przypadku przeszczepień rodzinnych. Brał udział w pierwszym przeszczepie wysp trzustkowych w Polsce 2008, pierwszym przeszczepie samej trzustki 2010 oraz w pierwszej wymianie par nerek pomiędzy dawcami-biorcami rodzinnymi 2015.

Z połączenia jego dwóch pasji – transplantologii i endoskopii powstała nowa metoda miniinwzyjnego leczenia powikłanej cukrzycy – endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka. W 2013 roku Michał Wszoła wykonał pierwszy tego typu zabieg na świecie, który obecnie stosowany jest w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Obecnie pracuje nad biodrukowaniem 3D bionicznej trzustki wraz Fundacją Badań i Rozwoju Nauki, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oraz Spółką MediSpace.

                                     

2. Nagrody i odznaczenia

 • 2009 czerwiec – Pierwsza nagroda towarzystwa RISET Reprogramming Immune System toward Tolerance przyznana w trakcie międzynarodowego zjazdu – Beta Cell Replacement in Diabetes w Nantes za pracę: Transendoscopic Islets Transplantation in pigs.
 • 2008 czerwiec – order of distinguish za najlepszą pracę plakatową na American Transplant Congress w Montrealu
 • 2002 listopad – Nagroda Rektora WUM za pracę" Six – Years Experience in Continuous Hypothermic Pulsatile Perfusion Kidney Preservation”
 • 2016 styczeń – Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2009 maj - Nagroda Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za pracę dotyczącą pierwszego w Polsce allogenicznego przeszczepienia wysp trzustkowych, IX Kongres PTT, Kraków
 • 2007 październik - Nagroda Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za pracę dotyczącą odległych wyników przeszczepienia nerek od dawców zakażonych HCV –" Young Investigator Avard”, w trakcie kongresu ESOT w Pradze
 • 2007 październik – najlepsza prezentacja plakatowa w trakcie kongresu ESOT w Pradze
 • 2013 styczeń – I Nagroda firmy Gedeon Richter – "Z pasją ku przyszłości” za osiągnięcia naukowe
 • 2011 kwiecień – Nagroda sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich za publikację pt.: "Transendoscopic islet transplantation to gastric submucosa of pigs with streptozotocine induced diabetes” w trakcie kongresu Sekcji Videochirurgii TCHP, Gdynia
 • 2012 marzec – Medal Jubileuszowy 110-lecia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie "za zasługi dla Szpitala”
 • 2000 styczeń – złota odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego za działalność naukową
 • 2008 czerwiec – Nagroda Zespołowa I-go stopnia Rektora WUM za cykl prac dotyczących perfuzji narządów
 • 2019 kwiecień - Złoty Lider Ochrony Zdrowia 2019 w kategorii Innowacyjne Pomysły za projekt biodrukowanie 3D bionicznej trzustki
 • 2008 lipiec – Nagroda Rektora WUM za pierwsze przeszczepienie wysp trzustkowych w Polsce
 • 1999 październik –Pierwsza nagroda za najlepszą prezentację ustną podczas the10th European Students Conference at the Charite – for students and young doctors w Berlinie
 • 2013 listopad – Nagroda Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za rozwój programu przeszczepień żywych dawców nerki
 • 2009 wrzesień – Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2010 styczeń – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za cykl prac o perfuzji pulsacyjnej narządów przed przeszczepieniem
 • 1998 październik – Wyróżnienie za prezentację plakatową w trakcie Scientific Congress of Students and Young Doctors w Warszawie za pracę: "Próba modyfikacji płynu perfuzyjnego do przechowywania nerek przeszczepianych uszkodzonych niedokrwieniem”.
 • 2018 październik - II Nagroda w konkursie Złoty Skalpel organizowanego przez Puls Medycyny
 • 2007 maj – order of distinguish za najlepszą pracę plakatową na American Transplant Congress w San Francisco
 • 2001 listopad – Nagroda – Belzer’s Award in Organ Preservation za pracę:" Viability Index – the new way to predict early renal graft function during Continuous Hypothermic Pulsatile Perfusion” podczas 6th Congress of the International Society for Organ Sharing, Nagoya
                                     

3. Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Stowarzyszenie Bankowania Tkanek i Komórek od 2011 jako członek założyciel,
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne od 2003,
 • International Pancreas & Islet Transplant Association od 2008,
 • International Society for Organ Donation and Procurement od 2010.
 • The Transplantation Society od 2008,
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich od 2007,
                                     

4. Publikacje

Autor i współautor wielu prac naukowych, m.in:

 • M. Wszola, A. Berman, M. Fabisiak, P. Domagala i inni. TransEndoscopic Gastric SubMucosa Islet Transplantation eGSM-ITx in pigs with streptozotocine induced diabetes - technical aspects of the procedure - preliminary report. "Ann Transplant”. 14 2. s. 45-50. PMID: 19487794.
 • M. Wszoła, A. Kwiatkowski, A. Berman, Ł. Górski i inni. "Pol Merkur Lekarski”. 35 207, s. 127-32, Sep 2013. PMID: 24224447.
 • M. Wszola, A. Kwiatkowski, M. Latek, K. Ostrowski i inni. Long term medical and economical benefit of machine perfusion MP kidney storage in comparison to cold storage CS. "Ann Transplant”. 14 2. s. 24-9. PMID: 19487790.
 • A. Kwiatkowski, M. Wszola, M. Kosieradzki, R. Danielewicz i inni. Machine perfusion preservation improves renal allograft survival. "Am J Transplant”. 7 8, s. 1942-7, Aug 2007. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2007.01877.x. PMID: 17617857.
 • M. Wszola, A. Berman, A. Ostaszewska, L. Gorski i inni. Islets Allotransplantation Into Gastric Submucosa in a Patient with Portal Hypertension: 4-year Follow-up. "Transplant Proc”. 50 6. s. 1910-1913. DOI: 10.1016/j.transproceed.2018.02.170. PMID: 30056927.
 • M. Wszola, A. Berman, L. Gorski, A. Ostaszewska i inni. Endoscopic Islet Autotransplantation Into Gastric Submucosa-1000-Day Follow-up of Patients. "Transplant Proc”. 50 7, s. 2119-2123, Sep 2018. DOI: 10.1016/j.transproceed.2018.02.138. PMID: 30177121.