Poprzednia

ⓘ Adam Leszczyński
                                     

ⓘ Adam Leszczyński

Adam Leszczyński − polski historyk, socjolog, dziennikarz i publicysta, profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, członek zespołu "Krytyki Politycznej” oraz współzałożyciel OKO.press.

                                     

1. Życiorys

W 1999 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1998−2000 był członkiem zarządu Collegium Invisibile. Na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał w 2006 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii na podstawie napisanej pod kierunkiem Marcina Kuli rozprawy pt. "Solidarność” w małych miastach. W 2017 na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980 w Wydziale Filozofii i Socjologii UW nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

Od 1993 do 2017 związany z "Gazetą Wyborczą”. Od 2000 pracował w dziale nauki i redagował dodatek "Komputer”. Od 2005 zatrudniony był w dziale opinii, publikuje również w miesięczniku "Wiedza i Życie”.

Pisze artykuły naukowe, historyczne i socjologiczne, reportaże m.in. z Etiopii, Boliwii i Malawi, zajmował się też recenzowaniem gier komputerowych. Należy do zespołu "Krytyki Politycznej” oraz zespołu serwisu OKO.press. Współpracował również z "Newsweekiem”, "Polityką”, "Przekrojem”, "ResPubliką Nową” i "National Geographic”.

Laureat licznych stypendiów i nagród, m.in. Fundacji Kultury, Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendysta tygodnika "Polityka”.

                                     

2. Publikacje książkowe

  • Naznaczeni. Afryka i AIDS ;
  • Zbawcy mórz
  • Sprawy do załatwienia ;
  • Anatomia protestu. Strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie, sierpień – listopad 1981 ;
  • Szkolny poradnik internetowy – część 1 ;
  • Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS
  • Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980
  • dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków
  • Eksperymenty na biednych – Polityczny, moralny i ekonomiczny spór to jak pomagać skutecznie